THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

26 พฤษภาคม 2564 : 15:17 น.

ม.ธรรมศาสตร์จับมือรพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ยกระดับ"อาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต"เป็นจุดฉีดวัคซีนโควิด-19 รองรับประชาชนวันละ 2,000 ราย ดีเดย์ให้บริการ 7 มิ.ย.นี้

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ให้ความสำคัญกับภารกิจสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากโรคร้าย จึงได้จัดสรรทรัพยากรเพื่อยกระดับอาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต อย่างเต็มรูปแบบ สำหรับใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน-19 ที่รวดเร็ว สะดวก สะอาด และที่สำคัญที่สุดคือปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ มธ.ได้ประสานการทำงานกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ภายใต้การนำของ ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ อย่างเป็นเนื้อเดียวหมายความว่า นอกจากการให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีระบบรองรับกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนหรืออาการไม่พึงประสงค์จากวัคซีนด้วย

ทั้งนี้ มธ. และ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้เตรียมความพร้อมของอาคารสถานที่ วางระบบครุภัณฑ์และเวชภัณฑ์ ตลอดจนทดสอบ Flow การเข้ารับฉีดวัคซีน จุดพักคอยเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนแผนรับมือฉุกเฉินกรณีผู้รับวัคซีนมีอาการไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์กว่าวันละ 100 รายให้บริการ บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยมีศักยภาพในการรองรับผู้เข้ารับวัคซีนได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2,000 ราย 

“เราได้จัดระบบเสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบระบบเพื่อความสมบูรณ์ในการให้บริการจริง โดยเชื่อมต่อการทำงานระหว่างจุดบริการวัคซีน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ รวมถึงโรงพยาบาลสนาม ฉะนั้นหากประชาชนเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ก็จะได้รับการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ทันท่วงที โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ที่สแตนด์บายเตรียมความพร้อมตลอดเวลา” รศ.เกศินี กล่าว

สำหรั อาคารยิมเนเซียม 4 ศูนย์รังสิต ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ใกล้กับทางเข้าประตูเชียงราก โดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2088 0400

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ