THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 มิถุนายน 2564 : 16:49 น.

อธิบดีกรมควบคุมโรคยัน7 มิ.ย.64 มีวัคซีนโควิดฉีดทั่วไทย ผู้ลงทะเบียนระบบหมอพร้อมไม่เลื่อนฉีด แต่ละจังหวัดต้องมีแอสตราฯซิโนแวคบริการประชาชน

เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงการกระจายวัคซีนโควิด-19 ในเดือนมิ.ย.2564 ซึ่งจะมีการคิกออฟฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกันวันที่ 7 มิ.ย. 2564 ว่า ขณะนี้มีวัคซีนในมือที่จะฉีดตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. เป็นต้นไปรวมจำนวน 3,540,000 โดส และหลังจาก 2 สัปดาห์แรกแล้ว ในสัปดาห์ที่ 3 เราจะมีวัคซีนอีกอย่างน้อย 840,000 โดส และสัปดาห์ที่ 4 อีกจำนวน 2,580,000 โดส ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีการตกลงกับทางบริษัทเบื้องต้น อาจมีการเพิ่มหรือลด ในภาพรวมเดือน มิ.ย.จะมีวัคซีนมากกว่า 6 ล้านโดส ปลายเดือนนี้จึงคาดว่าจะฉีดให้ได้ 10 ล้านโดสรวมจากฉีดไปก่อนแล้วเกือบ 4 ล้านโดส ส่วนการกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ

1. แต่ละจังหวัดต้องมีวัคซีนแอสตราฯ และซิโนแวคเพื่อบริการพี่น้องประชาชน เฉลี่ยเป็นพื้นฐานตามจำนวนประชากรในพื้นที่และประชากรแฝง หรือหารเฉลี่ยตามจำนวนประชากร

2.จังหวัดที่มีการระบาดมาก อย่างกทม. ปริมณฑล หรือจ.เพชรบุรี จะมีการจัดวัคซีนเสริมเข้าไป อย่างกทม. ที่ผ่านมาฉีดแล้ว 1 ล้านโดส ตามแผนมิ.ย.จะฉีดให้ได้อย่างน้อย 2.5 ล้านโดส รวมทั้งนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ซึ่งเป็นปริมณฑล แต่การระบาดค่อนข้างรวดเร็ว หากสัปดาห์หน้ามีการปรับเปลี่ยนก็ต้องปรับเรื่องการเสริมวัคซีนด้วย รวมทั้งกรณีเรือนจำเช่นกัน

3.จังหวัดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อย่างจังหวัดท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต เมื่อเทียบอัตราประชากร จะพบว่ามีพี่น้องประชาชนฉีดมากที่สุด ขณะนี้เกิน 50 เปอร์เซนต์ ซึ่งภูเก็ตจะเปิดจังหวัดรองรับนักท่องเที่ยวก็จะมีแผนพิเศษ รวมทั้งกลุ่มแรงงาน ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งกลุ่มชายแดนเศรษฐกิจก็จะใส่วัคซีนเสริมเติมเข้าไป เช่น ชลบุรี ระยอง จังหวัดชายแดน อย่างจ.ตาก

“อีกประการหนึ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานผู้ประกันตนประกอบกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยจะมอบให้สำนักงานประกันสังคมอีก 1 ล้านโดสไปฉีดแก่ผู้ประกันตน รวมทั้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนจองฉีดวัคซีนในระบบหมอพร้อมยืนยันว่าไม่มีการเลื่อนฉีด” อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าว

สำหรับจุดฉีดวัคซีนจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของแพทย์ สถานพยาบาล ภายใต้มาตรการกำหนด มีระบบติดตามภายหลังฉีดวัคซีน 30 วันเป็นไปตามมาตรฐานกรมควบคุมโรคกำหนด โดยขณะนี้มีจุดฉีดในต่างจังหวัดรวม 993 จุด พร้อมให้บริการในวันที่ 7 มิ.ย. นี้ ส่วน กทม.มีจุดฉีด 25 จุด สำนักงานประกันสังคมมี 25 จุด อีกจุด คือของทางมหาวิทยาลัยต่างๆ จุฬาฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยะรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวม 11 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยมีโควต้าวัคซีนประมาณ 5 แสนโดสสำหรับบุคลากรของตนเอง และอาจเพิ่มเติมในประชาชนกลุ่มรอบๆ ซึ่งจะมีจุดฉีดมากกว่านี้

นอกจากนี้ ยังมีจุดฉีดกลางอีก 10 แห่ง เช่น สถานีกลางบางซื่อ สถาบันราชานุกูลสำหรับเด็กพิเศษและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการ ศูนย์กลางแพทย์บางรัก จุดฉีดสำหรับต่างชาติ เป็นต้น จะมีการประกาศออกไป โดยแต่ละจุดฉีดจะมีการปรับเปลี่ยนได้ต่อไป โดยสามารถติดตามได้จากพื้นที่จังหวัดนั้นๆ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ