THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 สิงหาคม 2564 : 15:50 น.

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้โครงการจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์ 20 ล้านโดสใช้งบ 9,372 ล้านบาท เพื่อฉีดให้ประชาชนในการป้องกันการติดเชื้อโควิด

เมื่อวันที่ 17 ส.ค.นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคคณะรัฐมนตรี(ครม.)ว่า ครม.มีมติเห็นชอบโครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด สำหรับบริการประชากรในประเทศไทยเพิ่มเติม จำนวน 20,001,150 โดส (Pfizer) กรอบวงเงินจำนวน 9,372.7645 ล้านบาท แบ่งเป็นการจัดหาวัคซีน 8,439.1131 ล้านบาท และการบริหารจัดการ 933.6514 ล้านบาท ช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ ส.ค.-ธ.ค.เพื่อจัดหาวัคซีนโควิดสำหรับสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด

ทั้งนี้ โครงการจัดหาวัคซีนโควิดเพิ่มเติม (Pfizer) จำนวน 20,001,150 โดส ของกรมควบคุมโรค ตามนโยบายรัฐบาลที่จะจัดหาวัคซีนให้แก่ประชาชน 100 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 สำหรับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประกอบกับขณะนี้มีผู้ผลิตวัคซีนโควิดที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่หลากหลาย รัฐบาลจึงเห็นควรให้มีจัดหาวัคซีนที่มีเทคโนโลยีการผลิตที่แตกต่างกัน ให้สามารถครอบคลุมการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด ที่มีอยู่ทั่วโลกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่คนไทยได้อย่างแท้จริง ลดอัตราการป่วย/การเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคโควิด รวมทั้งลดผลกระทบ/พื้นฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมให้กลับสู่สภาวะปกติได้โดยเร็ว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ