THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 สิงหาคม 2564 : 15:21 น.

กรมการแพทย์แผนไทยฯ จัดประกวดคลิป“แพทย์แผนไทยทำดี แพทย์แผนไทยทำได้”เฟ้นหาผลงานความคิดสร้างสรรค์ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฝ่าวิกฤตโควิด 19

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จัดประกวดคลิปวีดีโอ ภายใต้แนวคิด “แพทย์แผนไทยทำดี แพทย์แผนไทยทำได้” เพื่อเผยแพร่ภารกิจของแพทย์แผนไทย ในสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับ 8 ทีม ที่ได้รับคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบการประกวดในครั้งนี้ และได้ประกาศผลรางวัลจากการประกวดคลิปวิดีโอ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของแพทย์แผนไทยทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากการตัดสินผลงานโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเกณฑ์การตัดสินผลงาน คือ ส่งเสริมวิชาชีพแพทย์แผนไทย , ด้านความคิดสร้างสรรค์ และ ด้านเทคนิคการเล่าเรื่อง

ทั้งนี้ ได้คัดเลือกผลงานที่เข้ารอบทั้งสิ้น จำนวน 8 ทีม โดยมีผู้ได้รับรางวัลการประกวดคลิปวีดีโอในครั้งนี้ ประกอบด้วย

อันดับที่ 1 ประเภทรางวัลส่งเสริมคุณค่าและสร้างสรรค์ รางวัลละ 3,000 บาท ได้แก่ 1.เขตบริการสุขภาพที่ 5 ชื่อคลิป “ฟ้าทะลายโจร กับ Covid 19” จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร

2.เขตบริการสุขภาพที่ 8 ชื่อคลิป “สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย ต้านภัย COVID-19” จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี

3.เขตบริการสุขภาพที่ 10 ชื่อคลิป “แพทย์แผนไทย สู้ภัยโควิด 19” จากโรงพยาบาลขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ

4.เขตบริการสุขภาพที่ 12 ชื่อคลิป “คุณค่าของภูมิปัญญาไทย” จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

5. เขตบริการสุขภาพที่ 13 ชื่อคลิป “ยาอมฟ้าทะลายโจร ตรีผลา เคล็ดไม่ลับ ช่วยเสมหะ เจ็บคอ” จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.กรุงเทพมหานคร

สำหรับรางวัลผลิตคลิปวิดีโอ อันดับที่ 2 ประเภทรางวัลส่งเสริมคุณค่าและสร้างสรรค์ รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่

1. เขตบริการสุขภาพที่ 8 ชื่อคลิป “วิธีทำน้ำกระชายขาว มะนาว น้ำผึ้ง ต้าน Covid-19” จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี

2. เขตบริการสุขภาพที่ 10 ชื่อคลิป “หมอแผนไทย รวมแรงร่วมใจ สู้ภัยโควิด 19” จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับทิมสยาม 07 จ.ศรีสะเกษ

3. เขตบริการสุขภาพที่ 13 ชื่อคลิป “Vlog 1 วัน กับแพทย์แผนไทยใน รพ.สนาม” จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สาขาศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะฯ จ.กรุงเทพมหานคร

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ