THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

06 กันยายน 2564 : 12:49 น.

ศบค.ชุดใหญ่เตรียมถกเลิกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุมการระบาดของโควิด เพื่อให้กลับไปใช้พ.ร.บ.โรคติดต่อแทนมีผลตั้งแต่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 6 ก.ย.มีรายงานข่าวจากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) แจ้งว่า ในวันที่ 10 ก.ย.นี้จะมีการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาทบทวนการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั้งมาตรา 5 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ที่จะให้สิ้นสุดในวันที่ 30 ก.ย.นี้ และ มาตรา 9 ซึ่งใช้ออกข้อกำหนดต่างๆ โดยกลับไปใช้กฎหมายปกติ อย่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แทน ซึ่งจะส่งผลให้ ศบค.สิ้นสภาพไปโดยปริยายและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามหน้าที่ปกติ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ