THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

07 กันยายน 2564 : 14:29 น.

กสม.ลงพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ดูความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังคดีการเมืองและผู้ต้องขังอื่นที่ติดเชื้อโควิด เพื่อประสานการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน น.ส.ศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ(กสม.) พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร โดยได้เข้าหารือกับนพ.วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาราชการแทน ผอ.ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ต้องขังคดีการเมือง รวมทั้งผู้ต้องขังรายอื่น ๆ ที่ติดเชื้อโควิดระหว่างที่ถูกคุมขังในเรือนจำ

ทั้งนี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าเยี่ยมอาคารห้องพักผู้ป่วย และสอบถามถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่กลุ่มผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด ซึ่งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ชี้แจงถึงมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและมีความเข้มงวดในการป้องกัน รักษา และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด โดยให้ข้อมูลว่า ผู้ต้องขังรวมถึงผู้ต้องขังคดีทางการเมืองได้รับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้น โดยผู้ต้องหาคดีการเมืองหลายคนเป็นผู้ป่วยโควิด ที่อยู่ในระยะพักฟื้น ไม่มีอาการรุนแรง จะหายเป็นปกติและจะถูกนำตัวกลับไปคุมขัง ณ เรือนจำตามเดิมได้ในเร็ววัน

น.ส.ศยามลได้พูดคุยกับผู้ต้องขังคดีทางการเมือง 2 ราย ได้แก่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และนายชาติชาย แกดำ ผ่านระบบโทรศัพท์ โดยทราบว่าทั้งคู่มีอาการดีขึ้น แต่ยังมีความห่วงกังวลในประเด็นสิทธิในสุขภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขเมื่อต้องถูกนำตัวกลับไปคุมขังในเรือนจำ ซึ่งยังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิดอยู่ นอกจากนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.ยังได้พูดคุยกับผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยรับการรักษาในทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์รายอื่น ให้ข้อมูลว่าได้รับการรักษาพยาบาลตามมาตรฐานด้านสาธารณสุขเป็นอย่างดี 

“กสม.จะเร่งตรวจสอบและประสานการคุ้มครองในประเด็นเรื่องร้องเรียนข้างต้นโดยเร็ว และขอยืนยันหลักการปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองสิทธิในสุขภาพของผู้ป่วยและการรับฟังข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน” น.ส.ศยามลกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ