THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

18 กันยายน 2564 : 11:56 น.

ศบค.มท.แจ้งทุกจังหวัดและ กทม.แนะวิธีปฏิบัติกับศพนิรนามหรือศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อเสียชีวิตจากโควิด-19 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วยสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ได้มีคำแนะนำในการจัดการศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 infection) ในกรณีที่เป็นศพนิรนามหรือเป็นศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อ โดยได้มีประกาศสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2564 เพื่อเป็นแนวทางให้พื้นที่ที่ประสบปัญหาในการจัดการศพ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นายฉัตรชัย กล่าวว่า ได้แจ้งไปยังทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร พิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามประกาศสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2/2564 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ซึ่งระบุว่า "ในกรณีศพที่เสียชีวิตหรือสันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 infection) และเป็นศพนิรนาม หรือเป็นศพที่ไม่มีญาติมาติดต่อขอรับตามกำหนดระยะเวลาพอสมควร สมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทยแนะนำให้ทำการจัดการศพโดยวิธีการเผา ทั้งนี้ ก่อนการเผา ขอให้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งส่งตรวจจากศพเพื่อประโยชน์ในการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลเท่าที่จะกระทำได้เสมอ

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ