THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 พฤศจิกายน 2564 : 13:57 น.

ครม.อนุมัติมหาดไทยเสนอแต่งตั้งโยกย้ายผู้ว่าฯ ใหม่ 8 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการอีก 11 ตำแหน่ง รองอธิบดีสถ.ผงาดคั่วซี 10 ถึง 2 ตำแหน่ง ขณะที่กรมที่ดิน กรมการพัฒนาชุม และกรมโยธาธิการและผังเมืองไม่ได้รับการแต่งตั้ง

เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2564 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งบริหารระดับต้น สายงานปกครอง (รองผู้ว่าฯ)ของตามข้อเสนอของกระทรวงมหาดไทย โดยจะแต่งตั้ง ผู้ว่าฯ ใหม่ 8 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 12 ตำแหน่ง และย้ายสลับในตำแหน่งผู้ว่าฯ

สำหรับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแแหน่ง ที่น่าสนใจ อาทิ นายวิบูลย์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าฯ น่าน เป็นผู้ว่าฯน่าน นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าฯเพชรบุรี เป็นผู้ว่าฯเพชรบุรี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าฯ ตาก เป็นผู้ว่าฯตาก นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นต้น

 

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ