THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

10 พฤศจิกายน 2564 : 15:41 น.

ถ่ายทอดการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คดี 3 แกนนำกลุ่มราษฎรเสนอข้อเรียกร้องล้มล้างการปกครองหรือไม่

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 64 ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัย กรณีคำร้องของ นายณัฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายอานนท์ นำภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือรุ้ง ชุมนุมปราศรัยในวันที่ 10 ส.ค.63 จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ