THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 พฤศจิกายน 2564 : 14:55 น.

ศบค. รายงาน ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 7,496 ราย เสียชีวิต 57 ราย 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม.นำ 752 ราย ภาคใต้ มี 5 จังหวัด ระบาดหนัก

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศประจำวันดังนี้

-ผู้ป่วยรายใหม่ 7,496ราย แบ่งเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,942 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 302 ราย จากเรือนจำ240 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ 12 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,996,969 ราย อยู่อันดับที่ 24 ของโลก

-ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 57 ราย / ยอดสะสม 19,883ราย เป็นชาย30 ราย หญิง 27 ราย อายุระหว่าง20-97 ปี เป็นชาวไทย 56 ราย ลาว 1 ราย โดย อายุ 60 ปี ขึ้นไป 42 ราย อายุต่ำกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง12 ราย ไม่มีประวัติโรคเรื้อรัง 3 ราย โดยจังหวัดภาคใต้เสียชีวิตรวมกันมากที่สุด 21 ราย ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน HPL โรคไต โรคอ้วน ติดเตียง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ติดเชื้อในพื้นที่ คนรู้จัก ครอบครัว อาศัยในพื้นที่ระบาด และอาชีพเสี่ยง

-ผู้ป่วยรักษาหายเพิ่มขึ้น7,452ราย ยอดสะสม 1,880,636ราย เหลือผู้ป่วยรักษาอยู่ 96,450 ราย ในจำนวนนี้มีอาการหนัก1,846 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 425 ราย

-ยอดการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชนตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันที่ 28 ก.พ.64 จนถึง 10 พ.ย.64 พบว่า มียอดฉีดวัคซีนสะสมแล้ว 2,532,531 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 44,579,576ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 35,277,108 ราย เข็มที่ 3 จำนวน 2,675,847ราย เฉพาะวันที่ 10 พย. 64 ฉีดวัคซีนยอดรวม 771,469 ราย

-จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันนี้ 10 จังหวัดอันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 752 2.สงขลา 496 ราย 3.เชียงใหม่ 391 ราย 4.นครศรีธรรมราช 375 ราย 5.ปัตตานี 355 ราย 6.ยะลา 275 ราย 7.สมุทรปราการ 262 ราย 8.สุราษฎร์ธานี 233ราย 9.ชลบุรี 222ราย และ 10.ระยอง 192 ราย

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ