THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 พฤศจิกายน 2564 : 17:01 น.

ผู้ว่าฯกคช.เร่งฟื้นฟูชุมชนดินแดงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนกลางกรุงให้ดีมีความเข้มแข็งน่าอยู่และมั่นคงตามนโยบายนายกฯ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ(กคช.) เปิดเผยความคืบหน้ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูชุมชนดินแดงว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีความห่วงใยประชาชน โดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ขับเคลื่อนการฟื้นฟูและพัฒนาตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 อย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานด้านสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น การลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานฯ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในวันสำคัญต่าง ๆ แผนงานตามนโยบาย ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนาชุมชน แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสุขภาวะแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ จึงปรับแผนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและดำเนินการช่วยเหลือชาวชุมชนดินแดงในสถานการณ์โควิด ควบคู่กับการดำเนินการตามแผนฯ ดังกล่าว

ทั้งนี้ ภารกิจ Solution to Fight COVID-19 ชุมชนดินแดงมีผู้ติดเชื้อในชุมชนดินแดง จำนวน 467 ราย รักษาหายแล้ว 420 ราย การดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาร่วมกับหน่วยงานภายนอก และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เช่น การมอบถุงยังชีพ 8,380 ชุด มอบข้าวกล่อง 102,139 กล่อง ชุดเวชภัณฑ์ 460 กล่อง ฉีดวัคซีนประชาชนทั่วไป และกลุ่มเปราะบาง บริการตรวจคัดกรองเชิงรุก มอบฟ้าทะลายโจร 1,037 ต้น จัดกิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด การให้ความรู้และเตรียมความพร้อมในการวางแผนการจัดการสุขภาวะในชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ส่วนภารกิจตาม แผนปฏิบัติการประจำปี 2564 ได้ลงพื้นที่ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 โครงการยกวัดมาไว้ในชุมชน กิจกรรมปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น กิจกรรมวันสงกรานต์

นายทวีพงษ์ กล่าวว่า ภารกิจตามนโยบาย “ทำนุบำรุง ปรับปรุง พัฒนาชุมชน” กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว คือ อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) โครงการส่งเสริมการออม เชิญชวนเข้าร่วมโครงการตลาดนัดรีไซเคิล ตัดต้นไม้ กำจัดหนู ปรับปรุงไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่สาธารณะ โดยกิจกรรมที่กำลังดำเนินการ คือ การปรับปรุงลานกีฬา อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน จึงยังไม่ติดตั้งอุปกรณ์ คาดว่าจะดำเนินการในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยจะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อทดลองและเริ่มใช้งานต่อไป และ โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ จะมีการจัดกิจกรรมในวันที่ 27 พ.ย. 2564 นี้ ส่วนภารกิจอื่น ๆ มีการจัดทำประตูรั้วด้านหน้าทางเข้า-ออก และเสริมความสูงของรั้วเหล็กด้านหลังติดกับบริเวณถนนสามเหลี่ยมดินแดง ในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (แปลง G) เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง กระจกจราจรสำรวจถังดับเพลิง กล้องวงจรปิด การปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค เช่น ปล่องและฝาปล่องขยะ ราวบันไดทางเดิน ปรับปรุงทางเท้าเชื่อมระหว่างแฟลต เพื่อให้ชุมชนดินแดงน่าอยู่ น่าอาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

“ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 แต่การเคหะแห่งชาติยังคงหาแนวทางในการเดินหน้าแผนพัฒนาชุมชนดินแดงในทุกช่องทาง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน และทำให้ชุมชนดินแดงเข้มแข็ง น่าอยู่ มั่นคง ยั่งยืน” ผู้ว่าฯกคช.กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ