THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 พฤศจิกายน 2564 : 17:47 น.

ปลัดมหาดไทยกำชับผู้ว่าฯทั่วประเทศกวดขันค้ามนุษย์ทุกมิติอย่างเข้มข้น พร้อมดึงภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังในพื้นที่ ย้ำพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องลงโทษเด็ดขาด

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจำปี ค.ศ. 2021 (Trafficking in Persons Report : TIP Report) เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2564 เผยแพร่โดยกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่า ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในระดับ Tier 2 Watch List (เฝ้าระวัง) ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ได้ให้ความสำคัญและสั่งการไปยังทุกหน่วยงาน ให้เข้มงวด กวดขันอย่างจริงจังในทุกพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และในการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ยังได้มีข้อสั่งการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย

นอกจากนี้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยยังได้เน้นย้ำในการประชุมมอบนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และกลไกในระดับพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ให้ร่วมเฝ้าระวัง ตรวจสอบ ตรวจตรา เพื่อป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในทุกพื้นที่อย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศจะต้องเป็นไปอย่างเข้มข้น ต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล และข้อสั่งการของรมว.มหาดไทย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ได้สั่งการและเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในการให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติต่าง ๆ เช่น การสืบค้นข่าวสาร การติดตามจับกุม และขยายผลถึงขบวนการนำพา การลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด และให้ประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ภายในจังหวัดอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของการใช้แรงงานประมง การบังคับใช้แรงงาน เป็นต้น พร้อมกำชับไม่ให้ข้าราชการทุกระดับเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ ก็ให้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และสร้างการรับรู้ โดยดึงภาคประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์ในพื้นที่

"กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างเข้มข้นในทุกพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ ทำหน้าที่บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งเน้นการลดอุปสงค์ อุปทานของขบวนการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามหลักมนุษยธรรม ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นเบาะแสการค้ามนุษย์ สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 หรือสายด่วนกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ โทร. 1191 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง" ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ