THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

21 พฤศจิกายน 2564 : 18:41 น.

สมุทรปราการ-พรรคแรงงานสร้างชาติเลือก"มนัส โกศล"ผู้นำแรงงานคนดังเป็นหัวหน้าพรรค นโยบายเดินหน้าเพื่อประชาชน อุบไต๋ยังไม่มองตำแหน่งนายกฯเป็นใคร

เมื่อวันที่ 21พ.ย. ที่ห้องประชุมร้านอาหารครัวบุญเลิศ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  สมาชิกพรรคแรงงานสร้างชาติได้จัดประชุมจัดตั้งพรรคแรงงานสร้างชาติ โดยที่ประชุมได้มีการพูดถึงจุดประสงค์ของการจัดตั้งพรรค และที่ประชุมยังได้มีการเสนอชื่อให้นายมนัส โกศล อดีตผู้นำแรงงานคนดังเป็นหัวหน้าพรรค นายธนกิจ สาโสภา นายปัญญา วันดี นายประกาย วิเศษวิสัย นายภาคภูมิ สุกใส เป็นรองหัวหน้าพรรคตามลำดับ รวมถึงมีการเสนอตำแหน่งคณะกรรมการบริหารพรรคแรงงานสร้างชาติรวม 19 ตำแหน่ง

นายมนัส โกศล หัวหน้าพรรคแรงงานสร้างชาติ กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมว่า พรรคแรงงานสร้างชาติ เกิดจากการรวมตัวของผู้นำแรงงาน นักกฎหมายนักวิชาการ ทุกสาขาอาชีพ เรามองว่า ประเทศไทยเราในการที่จะพัฒนาประเทศไทยอย่างน้อยที่สุด พรรคการเมืองเกิดขึ้นหลากหลายมาก แต่พรรคของผู้ใช้แรงงานไม่มีเลยซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่และเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ ก็อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน ส่วนฐานเสียงในจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ที่มาประกอบอาชีพส่วนใหญ่มักเป็นผู้รับจ้าง เป็นลูกจ้างในโรงงาน เราต้องรณรงค์ ให้ลูกจ้างเหล่านี้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งให้ได้ ด้วยการหาเสียงแถลงนโยบาย อย่างน้อยที่สุดธนาคารของผู้ใช้แรงงานต้องมี ประกันสังคมต้องมี ถ้าเราทำได้ผมคิดว่าลูกจ้างที่อยู่ในสถานประกอบการต่างๆในสมุทรปราการ ซึ่งคาดว่าน่าจะมาร่วมสนับสนุนกับเรา

ทั้งนี้ ในเรื่องนายกรัฐมนตรีพรรคยังไม่คิด ขอให้ผ่านวิกฤติโควิดไปก่อน และยังเปิดประเทศไม่ถึงเดือน เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร เรามองพี่น้องประชาชนเป็นหลัก เรายังไม่มองตำแหน่งว่านายกรัฐมนตรีจะเป็นใคร นโยบายของเรา เราจะเดินหน้าเพื่อประชาชน

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ