THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 พฤศจิกายน 2564 : 17:25 น.

วัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 1 ล้านโดส ที่สหรัฐบริจาคให้ไทยแบบรัฐต่อรัฐเดินทางมาถึงแล้ว

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย รายงานผ่านเพจเฟซบุ๊กว่า "วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสที่สหรัฐฯ มอบให้ไทยเดินทางมาถึงแล้ว #FriendsPartnersAllies"

วัคซีนโมเดอร์นา 1 ล้านโดสนี้ เป็นวัคซีนที่สหรัฐฯบริจาคให้ไทยในรูปแบบสัญญารัฐต่อรัฐ โดยก่อนหน้าที่ สหรัฐได้บริจาควัคซีนไฟเซอร์ให้ไทยมาแล้วจำนวน 1.5 ล้านโดส

ก่อนหน้านี้ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวัคซีนบริจาคจากสหรัฐว่า การบริจาควัคซีนของสหรัฐให้กับไทยเป็นรูปแบบสัญญารัฐต่อรัฐ หรือ US Department of Health and Human Services กับกรมควบคุมโรค ซึ่งต้องลงนามร่วมกับบริษัทผู้ผลิตวัคซีนด้วย โดยมีสาระสำคัญ ห้ามนำวัคซีนบริจาคไปแสวงหาผลประโยชน์ เช่น ต้องไม่มีการนำไปจำหน่ายต่อ

นอกจากนี้หากวัคซีนบริจาคก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้รับวัคซีน ภาครัฐจะต้องให้การดูแลรักษาโดยไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบ รวมถึงการชดเชยเยียวยาตามระเบียบที่กำหนด

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ