THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

29 ธันวาคม 2564 : 19:13 น.

กระทรวงมหาดไทยห่วงใยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ กำชับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ดำเนินมาตรการเข้มข้น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ย้ำหากพบการจัดงานปีใหม่ที่ฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรค ให้ยุติการจัดงานโดยทันที

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ที่กำลังจะถึงนี้ คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา และรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และงานสังสรรค์ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในประเทศ ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด รวมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron จากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้ที่เดินทางกลับมายังประเทศไทย จึงเป็นช่วงเวลาที่มีความจำเป็นต้องกำกับการปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงได้สั่งการไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก โดยไม่มีเหตุจำเป็น และเน้นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุด (Universal Prevention) 10 ข้อ ได้แก่ 1) ออกจากบ้านเมื่อจำเป็นเท่านั้น 2) ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีและผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน 3) เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตรในทุกที่ 4) สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา 5) หลีกเลี่ยงสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่ใส่อยู่ 6) ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 7) ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ ลูกบิดประตู รีโมท หรือจุดที่ต้องเอามือไปจับบ่อยๆ อยู่เสมอ 8) แยกของใช้ส่วนตัวทุกอย่าง 9) กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่เท่านั้น และ 10) ถ้าสงสัยว่าไปเสี่ยงรับเชื้อ ให้ตรวจกับชุดตรวจ ATK และต้องคิดเสมอว่า ตัวเราและคนรอบตัวเรา อาจติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวหรือไม่แสดงอาการ จึงต้องป้องกันอย่างสูงสุด เพื่อร่วมกันหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นอกจากนั้น ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งกับผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ สามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัด เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ โดยดำเนินการออกไปฉีดวัคซีนเชิงรุก (Mobile Unit) ตามสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่ง สวนสาธารณะ ตลาด เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด รวมทั้งกำกับสถานที่เสี่ยงภายในจังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน (Cluster) เช่น ศาสนสถานที่ใช้ทำกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี การรวมกลุ่มในชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ แหล่งบันเทิง และสถานที่จัดงานต่าง ๆ ต้องดำเนินตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ติดตามดูแลการจัดงานในทุกพื้นที่ของจังหวัด โดยผู้จัดงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากพบการฝ่าฝืนมาตรการ ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที

“กระทรวงมหาดไทย มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่กำลังจะเดินทางสัญจรเพื่อกลับภูมิลำเนารวมถึงท่องเที่ยว สังสรรค์ พบปะกัน ณ สถานที่ต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเรายังคงอยู่ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังทรงตัว และต้องเฝ้าระวังการกลับมาแพร่ระบาดอีกได้ทั้งสายพันธุ์ Omicron ที่มาจากต่างประเทศ และสายพันธุ์ดั้งเดิมที่มีแพร่ภายในประเทศ จึงได้กำชับให้กรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด และติดตามตรวจสอบการจัดงานเทศกาลปีใหม่ในทุกพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการยุติการจัดงานโดยทันที ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยอย่างสูงสุดของพี่น้องประชาชน”ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวทั่วไทย

ข่าวที่น่าสนใจ