WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 พฤษภาคม 2565 : 12:17 น.

องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเลือกให้ Zoetis เป็น 1 ใน 2 ผู้ผลิตวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระบวนการจัดซื้อที่มีการแข่งขันอย่างโปร่งใสให้จัดหาวัคซีนให้กับธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

เมือง Zaventem ประเทศเบลเยี่ยม วันที่ 4 เมษายน 2565  องค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ OIE) เลือกให้ Zoetis (โซเอทิส) เป็น 1 ใน 2 ผู้ผลิตวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากกระบวนการจัดซื้อที่มีการแข่งขันอย่างโปร่งใสให้จัดหาวัคซีนให้กับธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า (Rabies Vaccine Bank) เป็นเวลา 4 ปี โดยธนาคารวัคซีนมีเป้าหมายที่จะลดการเสียชีวิตของมนุษย์จากโรคพิษสุนัขบ้าที่มีพาหะเป็นสุนัขในประเทศสมาชิกของ OIE ให้เป็น 0 ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2573

Timma Driscoll รองประธานอาวุโสด้านการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศของโซเอทิส เปิดเผยว่า พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นพันธมิตรของ OIE เพื่อการต่อสู้กับโรคพิษสุนัขบ้าในระดับนานาชาติ การได้รับการคัดเลือกครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของวัคซีนของโซเอทิส รวมถึงความมุ่งมั่นและความสามารถในการสร้างความตระหนักรู้ ความร่วมมือและการให้ความรู้กับผู้เกี่ยวข้องด้านสุขภาพในภูมิภาคต่างๆ ทั้งนี้โซเอทิส ยังคงมุ่งมั่นต่อสู้กับโรคร้ายที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ การจัดหาวัคซีนให้กับธนาคารวัคซีนในครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการต่อสู้กับโรคที่ติดต่อข้ามพรมแดน รวมถึงโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนอีกด้วย

สำหรับ ธนาคารวัคซีนจัดตั้งขึ้นโดย OIE เพื่อสนับสนุนการจัดเตรียมวัคซีนคุณภาพที่ผลิตตามมาตรฐานของ OIE ให้พร้อมใช้งานและมีเพียงพอต่อความต้องการในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งบทบาทสำคัญของธนาคารวัคซีน คือ การช่วยลดภาระในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน (non-governmental organizations หรือ NGOs) ของท้องที่นั้น ๆ สามารถมุ่งเน้นไปที่การออกแบบแนวทางการบริหารวัคซีนได้อย่างเต็มที่มากขึ้น และมีจำนวนวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม

ด้าน Glenn David รองประธานคณะกรรมการและประธานกลุ่มธุรกิจของโซเอทิส กล่าวว่า ความร่วมมือกับ OIE และการได้เป็นพันธมิตรกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขเป็นพาหะ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาพหนึ่งเดียวของโซเอทิส (Zoetis One Health) และเป็นโอกาสสำคัญที่จะสนับสนุนการบริหารจัดการโรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์และคนต่อไป

จากข้อมูลของ OIE กล่าวว่า 75% ของโรคอุบัติใหม่นั้นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ ข้อความนี้สอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายของบริษัทในการดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างยั่งยืน (Driven to Care)  นั่นคือการต่อสู้กับโรคร้ายที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อทั้งสัตว์และมนุษย์ โดยศูนย์เพื่อโรคข้ามพรมแดนและโรคอุบัติใหม่ (Center for Transboundary and Emerging Diseases หรือ CTED) ของโซเอทิสที่ได้พัฒนาวัคซีนสำหรับโรคอุบัติใหม่ที่ระบุโดย WHO และส่งผลกระทบรุนแรงทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการก่อตั้งธนาคารวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ OIE ขึ้นมานั้น โซเอทิสได้มีการจำหน่ายและขนส่งวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าไปแล้วมากกว่า 26 ล้านโดสให้กับประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ซึ่งธนาคารวัคซีนดังกล่าวเป็น 1 ใน 2 ธนาคารวัคซีนที่จัดตั้งโดย OIE และธนาคารวัคซีนอีกธนาคาร คือ ธนาคารวัคซีนสำหรับโรค Peste des Petits Ruminants (PPR) ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกเองมีการสั่งวัคซีนจำนวนมากผ่านธนาคารวัคซีนของ OIE ด้วยเช่นกัน

ธนาคารวัคซีนของ OIE ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากหลากหลายประเทศและหลากหลายหน่วยงาน เช่น ประเทศออสเตรเลีย, ประเทศแคนาดา, ประเทศจีน, สหภาพยุโรป, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศเยอรมันนี, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศเกาหลี, ประเทศนิวซีแลนด์, ธนาคารโลก รวมไปถึงมูลนิธิบิลและเมลินดาเกตส์ การคัดเลือกครั้งนี้มีบริษัทผู้ผลิตวัคซีนเข้าร่วมการประมูลถึง 9 แห่ง โดยมีคณะกรรมการการคัดเลือกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นเอกเทศต่อกันเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งข้อเสนอของโซเอทิส ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 2 หน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้จัดหาวัคซีนสำหรับโรคพิษสุนัขบ้าที่มีสุนัขเป็นพาหะให้กับธนาคารวัคซีนของ OIE ต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2568  โดยวัคซีนพิษสุนัขบ้าของโซเอทิสนั้นได้รับการรับรองแล้วในหลากหลายประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับโซเอทิส

ในฐานะบริษัทด้านสุขภาพสัตว์ชั้นนำของโลก เราขับเคลื่อนธุรกิจของเราด้วยจุดประสงค์เดียว นั่นคือ การดูแลโลกและมนุษยชาติด้วยการพัฒนาการดูแลสัตว์  ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีของการคิดค้นและพัฒนาการทำนาย, ป้องกัน, วินิจฉัย และดูแลรักษาโรคของสัตว์ เรายังคงยืนหยัดเคียงข้างผู้เลี้ยงและดูแลสัตว์ ตลอดจนเกษตรกร สัตวแพทย์ และเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกต่อไป ผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค, วัคซีน, อุปกรณ์และเครื่องมือวินิจฉัยโรค ตลอดจนเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆ ของบริษัทสร้างความแตกต่างทางธุรกิจในกว่า 100 ประเทศ ในฐานะหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจากการจัดอันดับของนิตยสาร Fortune เรามีรายได้ 7.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี พ.ศ. 2564 ด้วยพนักงานประมาณ 12,100 คน กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.zoetis.com 

ข่าวเด่น

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ