WORLD NEWS

30 พฤษภาคม 2565 : 15:59 น.

เว็บไซต์องค์การยาสูบแห่งประเทศจีนเผยเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อจัดการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในวันที่ 15 มิ.ย.นี้

เว็บไซต์องค์การยาสูบแห่งประเทศจีนเผยเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อจัดการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยจะใช้เป็นช่องทางควบคุมการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบครบวงจรและจะส่งเสริมการดำเนินงานด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า

โดยหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้ต้องทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ทีละขั้นตอน

หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่รายงานว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่รัฐบาลจีนต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน กระทรวงมหาดไทยจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านการค้าการและการตลาด ได้เปิดเผยมาตรฐานระดับชาติสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า โดยให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวระบุว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดที่จะขายในประเทศจีนได้จะต้องมีคุณภาพการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา องค์การยาสูบแห่งประเทศจีนได้ออกกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยกำหนดให้ต้องมีการออกใบอนุญาตผลิตและขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย

กฎระเบียบดังกล่าวเป็นความพยายามของประเทศจีนเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในด้านการผลิต การขนส่ง การนำเข้าและการส่งออก

ที่มา China to bolster management of e-cigarettes - Chinadaily.com.cn

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ