WORLD NEWS

30 พฤษภาคม 2565 : 15:59 น.

เว็บไซต์องค์การยาสูบแห่งประเทศจีนเผยเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อจัดการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในวันที่ 15 มิ.ย.นี้

เว็บไซต์องค์การยาสูบแห่งประเทศจีนเผยเตรียมเปิดตัวแพลตฟอร์มระดับชาติเพื่อจัดการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าในวันที่ 15 มิ.ย.นี้ โดยจะใช้เป็นช่องทางควบคุมการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบครบวงจรและจะส่งเสริมการดำเนินงานด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้า

โดยหลังจากวันที่ 15 มิถุนายน ผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีกทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตให้สามารถจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้ต้องทำการตลาดผ่านแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้ทีละขั้นตอน

หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลี่รายงานว่าอัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่รัฐบาลจีนต้องเข้ามาดำเนินการเพื่อควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน กระทรวงมหาดไทยจีน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายด้านการค้าการและการตลาด ได้เปิดเผยมาตรฐานระดับชาติสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า โดยให้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้ ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวระบุว่าผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมดที่จะขายในประเทศจีนได้จะต้องมีคุณภาพการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานระดับประเทศ

ทั้งนี้ เมื่อเดือนที่ผ่านมา องค์การยาสูบแห่งประเทศจีนได้ออกกฎระเบียบเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้า โดยกำหนดให้ต้องมีการออกใบอนุญาตผลิตและขายบุหรี่ไฟฟ้าให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย

กฎระเบียบดังกล่าวเป็นความพยายามของประเทศจีนเพื่อควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าทั้งในด้านการผลิต การขนส่ง การนำเข้าและการส่งออก

ที่มา China to bolster management of e-cigarettes - Chinadaily.com.cn

ข่าวเด่น

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

กปน. แนะนำเลือกใช้บริการสำรวจ-ซ่อมท่อประปา ล้างถังพักน้ำ รับประกันผลงานคุณภาพด้วยช่างประปามืออาชีพ

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

MEA ร่วมแถลงข่าวการจัดงานกาชาด ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อ “9 ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย”

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

กรมโยธาฯ แจงยืนยันการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ยึดแก้ไขความเดือดร้อนในพื้นที่กัดเซาะรุนแรง ตามหลักวิชาการ ผ่านการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ทุกโครงการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงาน Thai Silk International Fashion Week แฟชั่นวีค ผ้าไหมไทย นานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2565

ข่าวที่น่าสนใจ