WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 มกราคม 2563 : 18:36 น.

.

การเผาไร่นาช่วง 7 วัน จากระบบข้อมูลไฟไหม้สำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS)

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากระบบข้อมูลเกี่ยวกับไฟสำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS) ขององค์การนาซ่า พบว่ามีการเผาไร่และเผาป่าอย่างหนักในพื้นที่ของประเทศไทยและทางตอนเหนือของกัมพูชา 

จากการเปรีบเทียบข้อมูลในช่วง 7 วันก่อนหน้านี้ จนถึงช่วง 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่ 20 มกราคม และข้อมูลวันที่ 20 มกราคม พบว่าทางเหนือของกัมพูชา ภาคกลาง และภาคเหนือของไทยมีการเผาไร่และเผาป่าอย่างหนัก

 การเผาไร่นาในช่วง 24 ชั่วโมง ระบบข้อมูลไฟไหม้สำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS)

ทั้งนี้ การเผาไร่ เผานา และเผาป่ามีส่วนทำให้เกิดฝุ่นควัน PM2.5 เช่นกัน กรณีร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นคือไฟป่าของออสเตรเลียที่มีการก่อให้เกิดฝุ่นควันละเอียดปกคลุมในวงกว้างและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก

เมื่อเทียบกับข้อมูลฝุ่นควันแบบเรียลไทม์ของเว็บไซต์ AirVisual พบว่าพื้นที่ที่มีมลภาวะฝุ่นควันสูงสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการเผาไร่และเผาป่าสูงในประเทศไทยและกัมพูชา โดยกระแสลมจากกัมพูชาพัดเข้ามาในเขตประเทศไทย

การเผาไร่นาในช่วงวันที่ 20 มกราคม ระบบข้อมูลไฟไหม้สำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS)

 เปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของลมและมลภาวะ จากเว็บไซต์ AirVisual

ข่าวเด่น

ข่าวที่น่าสนใจ