WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 มกราคม 2563 : 18:36 น.

.

การเผาไร่นาช่วง 7 วัน จากระบบข้อมูลไฟไหม้สำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS)

ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากระบบข้อมูลเกี่ยวกับไฟสำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS) ขององค์การนาซ่า พบว่ามีการเผาไร่และเผาป่าอย่างหนักในพื้นที่ของประเทศไทยและทางตอนเหนือของกัมพูชา 

จากการเปรีบเทียบข้อมูลในช่วง 7 วันก่อนหน้านี้ จนถึงช่วง 24 ชั่วโมงก่อนถึงวันที่ 20 มกราคม และข้อมูลวันที่ 20 มกราคม พบว่าทางเหนือของกัมพูชา ภาคกลาง และภาคเหนือของไทยมีการเผาไร่และเผาป่าอย่างหนัก

 การเผาไร่นาในช่วง 24 ชั่วโมง ระบบข้อมูลไฟไหม้สำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS)

ทั้งนี้ การเผาไร่ เผานา และเผาป่ามีส่วนทำให้เกิดฝุ่นควัน PM2.5 เช่นกัน กรณีร้ายแรงที่กำลังเกิดขึ้นคือไฟป่าของออสเตรเลียที่มีการก่อให้เกิดฝุ่นควันละเอียดปกคลุมในวงกว้างและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างมาก

เมื่อเทียบกับข้อมูลฝุ่นควันแบบเรียลไทม์ของเว็บไซต์ AirVisual พบว่าพื้นที่ที่มีมลภาวะฝุ่นควันสูงสอดคล้องกับพื้นที่ที่มีการเผาไร่และเผาป่าสูงในประเทศไทยและกัมพูชา โดยกระแสลมจากกัมพูชาพัดเข้ามาในเขตประเทศไทย

การเผาไร่นาในช่วงวันที่ 20 มกราคม ระบบข้อมูลไฟไหม้สำหรับการจัดการทรัพยากร (FIRMS)

 เปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของลมและมลภาวะ จากเว็บไซต์ AirVisual

ข่าวเด่น

.

ภูเก็ต-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมเตรียมความพร้อมทุกฝ่ายต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ 11 กลุ่มในสถานการณ์โควิด-19 พร้อมซักซ้อมทำความเข้าใจในสถานการณ์จริง

.

ที่ประชุมศบค.มีมติเสนอคณะรัฐมนตรีต่ออายุ พรก.ฉุกเฉินฯอีก 1 เดือนถึง 31 ต.ค. 63 ย้ำเหตุผลเพื่อคุมสถานการณ์โควิด ไม่เกี่ยวเรื่องการเมือง

.

นายกฯเผยไทยเนื้อหอม จัดการโควิด-19 ได้ดี ต่างชาติจ้องแห่เข้าท่องเที่ยว เตรียมแผนดูแลนักท่องเที่ยว-นักธุรกิจ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี

ข่าวที่น่าสนใจ