WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

22 เมษายน 2564 : 13:19 น.

คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศสหรัฐพิจารณาตอบโต้ไทยและอีก 6 ประเทศทุ่มตลาดฟูกที่นอนกระทบอุตสาหกรรมในประเทศ

คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USITC) ประกาศเมื่อวันที่ 21 เม.ย. ว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการนำเข้าฟูกที่นอนจากประเทศไทยและอีก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เวียดนาม, เซอร์เบีย และตุรกี ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำหนดให้ซื้อขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม

โดยผลจากการพิจารณาของ USITC ล่าสุดนี้ไต่สวนแล้วพบว่ามีการทุ่มตลาดสินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจากไทยและอีก 6 ประเทศข้างต้น คณะกรรมการทั้ง 5 คนลงมติเป็นเอกฉันท์ว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องออกคำสั่งต่อต้านการทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าฟูกที่นอนจากไทยและอีก 6 ประเทศ ตลอดจนออกคำสั่งเรียกเก็บภาษีสำหรับการนำเข้าสินค้าดังกล่าวจากประเทศจีน

หลังจากที่เมื่อปีที่ผ่านมาบรรดาผู้ผลิตและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมและบริการพันธมิตรระหว่างประเทศในสหรัฐได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการโดยระบุว่าอุตสาหกรรมในสหรัฐได้รับผลกระทบจากการทุ่มตลาดในราคาต่ำกว่าราคาที่ขายในประเทศ

ส่งผลให้คณะกรรมการต้องเปิดการไต่สวนการทุ่มตลาดสินค้าประเภทฟูกที่นอนที่นำเข้าจากไทยและอีก 6 ประเทศข้างต้น รวมถึงเปิดไต่สวนการใช้มาตรการอุดหนุน (CVD) สินค้าดังกล่าวที่นำเข้าจากประเทศจีน

ทั้งนี้ USITC มีกำหนดประกาศผลการพิจารณาความเสียหายขั้นสุดท้ายในวันที่ 24 พ.ค.

ภาพโดย Yahquinn/Wikipedia

ข่าวเด่น

สสส.ดึงเยาวชนชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุข

สสส. – ภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “Young สุข Young ไม่เสี่ยง” ดึง เยาวชนเป็นพลังสื่อสาร ชวนเพื่อนลด ละ เลิกอบายมุขทุกชนิด ลดปัจจัยเสี่ยงในโรงเรียน ตั้งเป้านำร่อง 21 โรงเรียนเครือข่ายภาคอีสาน เตรียมขยายผลสู่โรงเรียน ครอบครัว ชุมชนทั่วประเทศ

ดูความสำเร็จโครงการ'โคก หนอง นา'

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล

มอบรายได้ในการสร้างเหรียญหลวงพ่อพัฒน์

ปทุมธานี-นำรายได้การสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อพัฒน์พร้อมวัตถุมงคลมูลค่า 800,000 บาท ร่วมสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และปรับปรุงห้องผู้ป่วย รพ.ปทุมธานี รพ.ธัญบุรี 

ข่าวที่น่าสนใจ