WORLD NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 พฤษภาคม 2564 : 15:16 น.

อธิบดีองค์การอนามัยโลกเผยถึงประสิทธิภาพของวัคซีนโควิด-19 ในปัจจุบันพร้อมเน้นย้ำให้ทุกประเทศเร่งฉีดวัคซีน

ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ เตโวโดรส อัดฮาโนม อธิบดีองค์การอนามัยโลก (WHO) เผยในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 74 ว่าขณะนี้ยังไม่มีสายพันธุ์ใดที่ทำลายประสิทธิภาพของวัคซีนได้อย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงการรักษาและการวินิจฉัยโรคด้วยตามรายงานของ India Today

อย่างไรก็ตามเตโวโดรสกล่าวเสริมว่าไม่รับประกันว่าในอนาคตจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่เนื่องจากไวรัสมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

พร้อมเน้นย้ำให้ทุกประเทศเร่งฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกสนับสนุนการฉีดวัคซีนให้ประชาชนทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนอย่างน้อย 10% ภายในเดือนกันยายน และอย่างน้อย 30% ภายในสิ้นปีนี้

ตลอดจนเรียกร้องให้มีการกระจายวัคซีนให้ประเทศที่ยากจนอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะนี้วัคซีนกำลังกระจุกอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาซึ่งสร้างความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนเนื่องจากขณะนี้โลกยังคงขาดแคลนวัคซีน

จนถึงปัจจุบันโครงการ COVAX ได้ส่งมอบวัคซีน 70 ล้านโดสไปยัง 124 ประเทศแต่ครอบคลุมประชากรไม่ถึงร้อยละ 0.5 ของประเทศเหล่านั้น

ทั้งนี้ ยังได้กล่าวถึงความจำเป็นอย่างเร่งด่วนสำหรับทุกประเทศในการยกระดับการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรองตลอดจนการแบ่งปันข้อมูลเพื่อสร้างกลยุทธ์ในการฉีดวัคซีนและเพิ่มศักยภาพในการรับมือกับการแพร่ระบาด

AFP PHOTO / World Health Organisation / Christopher BLACK

ข่าวเด่น

สป.มท.คว้ารางวัลเลิศรัฐเดินหน้าสู่องค์การคุณภาพ

สป.มหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ

ข่าวที่น่าสนใจ