SPORT

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 พฤษภาคม 2562 : 17:20 น.

หลายหน่วยงานพร้อมใจจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 เฉลิมฉลองในวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019 รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 โดยมี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจักรยานฯ นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พ.ท.รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหน้าส่วนราชการ บริษัทห้างร้านที่ให้การสนับสนุน เข้าร่วมงานแถลง ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถ้วยรางวัล 9 ถ้วย เพื่อเป็นรางวัลการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 และอีกวาระคือ สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครบรอบการสถาปนา 60 ปี

"ต้องขอชื่นชมสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ และจังหวัดตราด รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติฯ ชิงถ้วยพระราชทาน ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังสร้างความปรองดองของประชาชนในชาติ ให้เกิดความรักสมัครสมาน สามัคคีร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดตราด ซึ่งจะปรากฏต่อสายตาของผู้คนทั่วโลก ผ่านรูปแบบของการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ และการประสานงานกันอย่างจริงจัง ความพยายามทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง"นายสุทธิพงษ์กล่าว

ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้การจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ตราด 2019” รายการ The 60th Anniversary Thai cycling Association Tour of Trat 2019 ประสบผลสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ และขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งทุกท่านต่างมีจุดประสงค์เดียวกันคือ ร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักและเทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดไป

WORLD SPORT

สนามกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 สร้างเสร็จแล้ว

ยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างสนามกีฬาโตเกียวโอลิมปิก 2020 สร้างเสร็จแล้ว สนามกีฬาแห่งใหม่นี้สร้างบนพื้นที่ของสนามกีฬาแห่งชาติเดิม ซึ่งเคยใช้จัดมหกรรมโตเกียวโอลิมปิกมาแล้วในปี 1964

Match Preview

ข่าวที่น่าสนใจ