BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤศจิกายน 2561 : 20:02 น.

.

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลร่วมกับหน่วยตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ ดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหาร ที่ตลาดทรัพย์จันทร์ผัน (ตลาดลาดพร้าวสะพานสอง) เพื่อตรวจหาสารเคมีปนเปื้อนในตัวอย่างอาหาร ซึ่งเป็นมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างความอุ่นใจให้ประชาชน

ข่าวเด่น

เมืองปทุมฯจัด 2 งานใหญ่สืบสานประเพณีลอยกระทง

ปทุมธานีเตรียมจัด 2 งานใหญ่ลอยกระทงปีนี้ โชว์เอกลักษณ์เมืองดอกบัว “ปทุมบูชา ตระการตาเพ็ญเดือนสิบสอง” และ“ตำนานสายน้ำปทุมธานี วิถีไทยรามัญ” พร้อมประกวดกระทงชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่น่าสนใจ