BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

08 พฤศจิกายน 2561 : 19:05 น.

'กอบศักดิ์' ถอดเสื้อนอกบุกรั้วมหาลัยหลังเวลาราชการ ขอเสียงสนับสนุนจากเยาวชนคนรุ่นใหม่ค้นหาตัวเองให้เจอ พร้อมทำประโยชน์ให้ประเทศชาติ

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. เวลา 17.00 น. ที่ห้องประชุมออดิทอเรียม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สโมสรนักศึกษา สมาคมศิษย์เก่า ฯ จัดระดมความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ 200 คน ผ่านสื่อดิจิตอล หัวข้อ “คนรุ่นใหม่วาดฝันประเทศไทย”โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)ร่วมรับฟังข้อสรุปความคิดเห็นคนรุ่นใหม่ พร้อมบรรยายเรื่อง "ประเทศไทยกับกระแสการเปลี่ยนแปลวเศรษฐกิจและสังคมโลก"

อย่างไรก็ตาม นายกอบศักดิ์ กล่าวตอนหนึ่งว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องแสวงหาตัวเองให้ได้ ในยุคของตนเป็นยุคที่สังคมเข้ามามีบทบาท รวมถึงพ่อ แม่ มีบทบาทสำคัญว่า ต้องการให้เป็นอะไร แต่วันนี้เป็นยุคที่เราต้องแสวงหาตัวเองว่า เราเป็นใครและต้องพยายามหาพื้นที่ในการแสวงหาตัวเองให้เจอ

ทั้งนี้ ถือว่าเป็นเป็นนโยบายที่พรรคพลังประชารัฐคิด คือให้ความสำคัญกับเด็กๆ เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบายสร้างเด็ก และเปิดโอกาสให้ทำกิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ใช่อยู่เฉพาะในห้องเรียนต้องทำการบ้านให้น้อยลง และสิ่งที่เราทำเป็นงานอดิเรก อาจเป็นรายได้หลักในอนาคต และทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ เป็นต้น ดังนั้นวันนี้ขอให้ทุกคนค้นหาตัวเองให้เจอก็พอ

ข่าวเด่น

เมืองปทุมฯจัด 2 งานใหญ่สืบสานประเพณีลอยกระทง

ปทุมธานีเตรียมจัด 2 งานใหญ่ลอยกระทงปีนี้ โชว์เอกลักษณ์เมืองดอกบัว “ปทุมบูชา ตระการตาเพ็ญเดือนสิบสอง” และ“ตำนานสายน้ำปทุมธานี วิถีไทยรามัญ” พร้อมประกวดกระทงชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

ข่าวที่น่าสนใจ