BKK NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

13 กันยายน 2564 : 12:42 น.

ผู้ว่าฯกทม.พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเปิดทางน้ำไหลรับฤดูน้ำหลากและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา“ ร่วมแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมผู้บริหารกทม. กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน รวมจำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 สวนหลวงพระราม 8 (สะพานพระราม 8)

ทั้งนี้ มีการแบ่งพื้นที่ดำเนินการเป็น 4 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 สะพานพระราม 7 ขึ้นไปทางจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี ดำเนินการโดยกรมเจ้าท่า จัดเตรียมเรือพร้อมเจ้าหน้าที่และดำเนินการติดตั้งทุ่นดักขยะ โซนที่ 2 สะพานพระราม 7 ถึงสะพานพระราม 8 ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 15 ลำ เรือลำเลียงและขนวัชพืช จำนวน 2 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน โซนที่ 3 สะพานพระราม 8 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ดำเนินการโดยสำนักการระบายน้ำ จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 20 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 70 คน และโซนที่ 4 สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าถึงสะพานพระราม 9 ดำเนินการโดยสำนักสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมเรือเก็บขยะ จำนวน 15 ลำ เรือลำเลียงและขนวัชพืช จำนวน 2 ลำ เจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองสาขาต่างๆ จะมีวัชพืชและผักตบชวาลอยน้ำมา เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ กีดขวางการสัญจรทางน้ำและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค กรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมเจ้าท่า กรมชลประทาน ทำการจัดเก็บผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเปิดทางน้ำไหล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกทม. จะดำเนินการจัดเก็บอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

สำหรับ สถิติการจัดเก็บวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2562 สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. จัดเก็บได้ 5,096.12 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 4,586.51ตัน ขยะบ้าน 254.81 ตัน เศษไม้ 152.88 ตัน โฟม 101.92 ตัน ปี 2563 จัดเก็บได้ 3,233.51 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 2,651.48 ตัน ขยะบ้าน 258.68 ตัน เศษไม้ 226.35 ตัน โฟม 97.01 ตัน ปี 2564 ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคมจัดเก็บได้ 3,612.40 ตัน แบ่งเป็น วัชพืช 3,562.19 ตัน ขยะบ้าน 24.56 ตัน พลาสติก 25.65 ตัน

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ