NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

04 ธันวาคม 2561 : 07:17 น.

.

กทม.ได้รับโอนภารกิจการบริหารตลาดนัดจตุจักร จากการรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างเป็นทางการแล้วครับ จากนี้กทม.จะเข้าไปบริหารจัดการตลาดอย่างเป็นระบบ แก้ไขปัญหาของผู้ค้ารายย่อยและลดความเหลื่อมล้ำตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ซึ่งก็จะมีการปรับลดค่าแผงเช่าในอัตราที่เหมาะสม และไม่กระทบกับผู้ค้า รวมถึงจะบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักร ซึ่งเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ให้คงมาตรฐานความนิยมไว้ และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว และเลือกซื้อสินค้าที่มีหลากหลายชนิดในตลาดนัดจตุจักรต่อๆ ไปครับ

ที่กทม.ต้องกลับมาดูแลตลาดนัดจตุจักรอีกครั้ง สืบเนื่องจากคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน

ได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาตลาดนัดจตุจักร โดยมีข้อสรุปให้กทม. เข้ามาบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรเช่นเดิม ทั้งการบริหารจัดการเก็บขยะ และเก็บค่าเช่าแผงต่าง ๆ รวมถึงให้กทม.หาแนวทางลดอัตราค่าเช่าแผงค้า จากเดิมที่การรถไฟฯ จัดเก็บค่าเช่าแผงละ 3,157 บาท ให้เหลือแผงละ 1,800 บาท ส่วนการรถไฟฯ จะยังคงได้รับค่าเช่าที่ดินจากกทม.ครับ

ต่อมามติคณะรัฐมนตรี วันที่ 6 พ.ย. 61 ได้เร่งรัดการโอนความรับผิดชอบ การบริหารจัดการตลาดนัดจตุจักรไปเป็นความรับผิดชอบของกทม. ซึ่งการรถไฟฯ และกทม. ได้หารือร่วมกันในการโอน และรับโอนตลาดนัดจตุจักรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

ที่ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาของผู้ค้ารายย่อย และไม่กระทบต่อประชาชน ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบริหารตลาดนัดจตุจักร เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 61 เพื่อส่งมอบพื้นที่ให้กทม.ดำเนินการ

อย่างที่รู้กันครับว่า ตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีร้านจำหน่ายสินค้าหลากหลายมากกว่า 9,000 ร้าน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางมาเลือกซื้อสินค้าและเยี่ยมชมมากถึง 2 แสนคนต่อวัน

สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไม่น้อยเลย ทั้งยังก่อให้เกิดการจ้างงาน และการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล จึงต้องกำหนดแผนงานบริหารให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุด

จากนี้ กทม.มีแผนจะบริหารตลาดนัดจตุจักรภายใต้แนวคิด “เสน่ห์วิถีไทย ประทับใจนักท่องเที่ยว” เพื่อรักษามาตรฐานความนิยมของตลาด และดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม และเลือกซื้อสินค้าภายในตลาดนัดจตุจักรอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งจะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตลาดให้สวยงาม สะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงการให้บริการห้องสุขา รวมถึงจัดหาที่จอดรถทัวร์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะมาจับจ่ายซื้อของเป็นหมู่คณะอีกด้วยครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

เตรียมทลายแก๊งค้ายาเมืองคนดีอีก 5 แก๊ง

สุราษฎร์ธานี-รองพ่อเมืองสุราษฎร์นำทีมแถลงผลการปราบปรามยาเสพติดตามแผน"พิทักษ์เมืองคนดี" ในรอบ 6 เดือนได้ของกลางอื้อ เตรียมทลายเครือข่ายค้ายาอีก 5 แก๊งใหญ่หลังปราบแล้ว 4

โชว์ไทยเป็นมหาอำนาจการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก

พาณิชย์ยกสวนผลไม้ขนาดใหญ่มาไว้ใจกลางเมือง โชว์ศักยภาพการเป็น มหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก ให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ข่าวที่น่าสนใจ