NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 กันยายน 2562 : 14:59 น.

.

ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันที่ 24 ต.ค.62 เวลา 15.30 น. กทม.ได้เตรียมพร้อมด้านสถานที่ การประดับตกแต่งเมืองด้วยธงประดับ ธงตราสัญลักษณ์ และไม้ดอกไม้ประดับตลอดเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน

โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานไปยังท่าวาสุกรี และเส้นทางขบวนพยุหยาตราทางชลมารค บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณท่าวาสุกรี ถึงท่าราชวรดิฐ รวมถึงเส้นทางเสด็จฯ กลับ จากท่าราชวรดิฐ ถึงพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อความสวยงาม สมพระเกียรติ

ในพระราชพิธีอันยิ่งใหญ่นี้ และยังเป็นการต้อนรับพี่น้องประชาชนที่จะมาร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยครับ

สำหรับจุดเฝ้าฯ รับเสด็จฯ นั้น กทม.ได้ขอความอนุเคราะห์ใช้พื้นที่จากหน่วยงานต่างๆ ตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางมาชื่นชมพระบารมีและพระราชพิธีสำคัญนี้

ได้แก่ บริเวณสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกฤษฎีกา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อู่เรือธนาคารกรุงเทพ โรงพยาบาลศิริราช กรมอู่ทหารเรือ หอประชุมกองทัพเรือ รวมไปถึงบ้านเรือนประชาชน ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสันติชัยปราการ สวนนาคราภิรมย์ ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ใต้สะพานพระราม 8 เป็นต้น นอกจากนี้จะมีการติดตั้งจอ LED พร้อมเครื่องขยายเสียงตามจุดต่างๆ อีกด้วย

ในส่วนของการอำนวยความสะดวกและบริการด้านต่างๆ แก่พี่น้องประชาชน ยังคงยึดหลักปฏิบัติเช่นเดียวกันเมื่อครั้งการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค อาทิ การจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน จุดบริการอาหาร และจุดบริการน้ำดื่ม กำหนดเวลาให้บริการ 3 มื้อ

มื้อเช้า เวลา 08.00-10.00 น. มื้อกลางวัน เวลา 12.00-14.00 น. และมื้อเย็น ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป กำหนดจุดบริการน้ำดื่ม ตามจุดรวมพลจุดเดินทางของประชาชน และตามสถานที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ การให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ การบริการทางการแพทย์

ด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์การตกแต่งไม้ดอกไม้ประดับตามสถานที่เฝ้าฯ รับเสด็จฯ และเส้นทางเสด็จฯ มีแนวคิดประดับตกแต่ง ได้แก่ “สายน้ำแห่งพระบารมี ราชสดุดีรวมใจไทย” บริเวณท่าราชวรดิฐ สะพานพระราม 8 อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และลานมหาเจษฎาบดินทร์

นอกจากนี้ยังประดับตกแต่งตามเส้นทางตลอดแนวสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีการทำความสะอาดเขื่อนและอาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา การซ่อมแซมและติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง การประดับตกแต่งผ้าระบายและธงชาติ ธงอักษรพระปรมาภิไธย วปร. และธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก การประดับไฟบริเวณสะพานพระราม 8 การประดับไฟและปรับปรุงทาสีตามสถานที่ต่างๆ อีกด้วย

เมื่อวันที่ 19-20 ก.ย.ที่ผ่านมา กทม. หน่วยงานต่างๆ และประชาชนจิตอาสา 5,270 คน ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning เส้นทางเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี ตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึงปากคลองบางกอกใหญ่ ระยะทาง 4,500 เมตร

และในวันพุธที่ 2 ต.ค.62 เราจะดำเนินการ Big Cleaning บริเวณสวนสันติชัยปราการและป้อมพระสุเมรุ ถึงสะพานพระปิ่นเกล้า ระยะทาง 600 เมตร ด้วยการขัดล้างทำความสะอาดลาน ทางเท้า และเก็บขยะวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ ขัดล้างเขื่อนและทางเท้าริมแม่น้ำเจ้าพระยา

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดกิจกรรมในวันดังกล่าว และมีจิตอาสาจากทุกหน่วยงานรวมกว่า 1,000 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสง่างามสมพระเกียรติอย่างสูงสุด

มาร่วมพลังกันแสดงพลังเพื่องานพระราชพิธีที่สำคัญยิ่งนี้ อีกครั้งนะครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

สหรัฐกับพันธมิตรตั้งร่วมแนวสกัดจีนอย่างไร?

ความสัมพันธ์ของสหรัฐและจีนส่อเค้ายืดเยื้อ และดูเหมือนว่าพันธมิตรของสหรัฐที่ยังสงวนท่าทีกับจีนก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนใจเข้าร่วมกับสหรัฐแล้ว

ข่าวที่น่าสนใจ