NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 ตุลาคม 2562 : 14:25 น.

.

มีหลายคนถามเข้ามาเยอะครับว่า กรุงเทพฯ กำลังจะมีสวนลอยฟ้าจริงหรือ จริงครับ...กทม.กำลังดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะลอยฟ้า ซึ่งเป็นโครงการนำร่องภายใต้แผนการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง กะดีจีน - คลองสาน โดยใช้ชื่อว่า “โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า” หรือ “พระปกเกล้าสกายปาร์ค” ระยะทาง 280 เมตร

ซึ่งศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ในฐานะที่ปรึกษา ได้อาศัยกระบวนการร่วมคิด ร่วมหารือ และวางแผนกับประชาชนในพื้นที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน เพื่อเป็นต้นแบบของการพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม

สำหรับโครงกาพระปกเกล้าสกายปาร์ค มีหลักคิดที่จะนำโครงสร้างเดิมของโครงการรถไฟฟ้าลาวาลินที่สร้างไม่เสร็จและไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ยังมีความมั่นคงแข็งแรง มาฟื้นฟูและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ โดยพัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ พร้อมทางเดิน มุมพักผ่อน และทางจักรยานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนครเข้าด้วยกัน ท่ามกลางสีเขียวของต้นไม้และพืชพันธุ์ที่ให้ความร่มรื่นตลอดเส้นทาง

ผมเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์ จึงได้มอบหมายให้สำนักวางผังและพัฒนาเมือง เดินหน้าเต็มที่ พร้อมประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กรมทางหลวงชนบท กรมเจ้าท่า ตำรวจ และอีกหลายๆ หน่วยงาน เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงครับ เพราะจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับเมือง

อีกทั้ง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับย่านเก่าทั้งฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี โดยเฉพาะการเชื่อมต่อกิจกรรมและสถานที่สำคัญในพื้นที่ต่อเนื่องบริเวณคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น คลองโอ่งอ่าง ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเชื่อมต่อย่านท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น คลองถม พาหุรัด และปากคลองตลาด อีกทั้งยังช่วยลดจุดอับของพื้นที่มืดเปลี่ยวต่างๆ ลงด้วย เช่น บริเวณใต้สะพานพุทธฯ ให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ขณะนี้ โครงการฯ อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างคาน คอนกรีตเสริมเหล็กฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร ติดตั้งโครงสร้างเหล็กบริเวณช่องกลางสะพานพระปกเกล้า รวมถึงเตรียมปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ นอกจากนี้จะมีการติดตั้งลิฟท์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ใช้วีลแชร์ให้สามารถขึ้นไปใช้บริการได้อย่างเท่าเทียมครับ

ซึ่งผมตั้งเป้าให้โครงการนี้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 เพื่อจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เชื่อมเส้นทางท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าระหว่างฝั่งพระนครกับฝั่งธนบุรี ที่สามารถชมทัศนียภาพของกรุงเทพฯ ในมุม 360 องศา

นอกจากนี้กทม.ยังมีโครงการต่อเนื่องในปีนี้ คือ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน เพื่อเชื่อมต่อพื้นที่กับสวนลอยฟ้าแห่งนี้ด้วยครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

“บัตรแรบบิท” “One for All” ช้อป กิน เที่ยว บัตรเดียวครบ

“บัตรแรบบิท” ตอกย้ำความเป็นผู้นำ “สมาร์ทการ์ด” สำหรับคนเมือง พร้อมก้าวสู่ปีที่ 9 ด้วยการเดินหน้าพัฒนาสู่เป้าหมายเพื่อการเป็น “One for All” ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมืองยุค New Normal ครอบคลุมทุกแพลตฟอร์มการเดินทาง

สมเด็จพระสังฆราชประทานถ้วยรางวัลร.ร.สังกักอปท.

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ประทานถ้วยรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท.ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

'สมศักดิ์'แถลงความสำเร็จในการทำงานรอบ 1 ปี

รมว.ยุติธรรมชูความสำเร็จผลงานในรอบ 1 ปี สร้างเตียง 2 ชั้นลดความแออัดในเรือนจำ สร้างงานอาชีพไม่ให้คนหวนกลับทำผิดซ้ำ เผยผู้ใช้กำไล EM มีพฤติกรรมดีขึ้น ลั่นปี 64 ต้องยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดให้ได้ 6 พันล้าน

ข่าวที่น่าสนใจ