NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 มิถุนายน 2563 : 20:04 น.

.

กทม.ได้ปรับปรุงบริการ "BMA Q" ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นระบบจองคิวออนไลน์ล่วงหน้า งานทะเบียนและงานขออนุญาตต่างๆ ภายในศูนย์บริหารราชการฉับไวใสสะอาด หรือ BFC 50 สำนักงานเขต เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ด้วยการลดความแออัดของสถานที่ โดยประชาชนสามารถเลือกวัน เวลา สถานที่ บริการต่างๆ และทำการจองคิวได้ด้วยตัวเอง เพื่อความสะดวกในการวางแผนการเดินทาง และไม่ต้องรอคิวนานๆ อีกด้วย

สำหรับ บริการจองคิวออนไลน์ของ BMA Q มี 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 เป็นบริการนัดหมายล่วงหน้า โดยสามารถจองคิวได้ล่วงหน้าถึง 10 วันทำการ เลือกจองคิวได้ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และเวลา 13.00-15.00 น. ช่วงเวลาละ 5 คน รวมวันละ 30 คน เมื่อมาถึงสำนักงานเขต และได้รับการตรวจสอบแล้วว่ามีเอกสารครบถ้วน ประชาชนจะได้รับบัตรคิวใหม่ โดยเป็นลำดับที่ต่อจากผู้ที่รับบริการอยู่ ณ เวลาปัจจุบันทันที

ส่วนรูปแบบที่ 2 เป็นบริการบัตรคิวทั่วไป เพื่อใช้บริการในวันเดียวกัน ซึ่งท่านจะสามารถเช็คจำนวนผู้รอรับบริการของสำนักงานเขตที่ต้องการไปใช้บริการ เพื่อวางแผนการเดินทางให้ทันกับเวลาที่ท่านจองคิว แต่ในรูปแบบนี้จะเป็นคิวปกติ ตามลำดับผู้มาใช้บริการในช่วงเวลานั้น แตกต่างจากการจองคิวใช้บริการล่วงหน้าครับ

เมื่อเลือกวันนัดหมายและสำนักงานเขตที่จะไปใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับ QR code ยืนยัน เพื่อนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่และตรวจสอบเอกสารบริเวณจุดประชาสัมพันธ์ก่อนเข้ารับบริการ จากนั้นจะได้รับบัตรคิวใหม่เพื่อรอเรียกใช้บริการ แต่หากเดินทางมาถึงหลังเวลานัดหมาย 15 นาที คิวนั้นจะถูกยกเลิกทันทีครับ

ระบบจองคิวออนไลน์ หรือ BMA Q สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น BMA Q ได้ทั้งระบบ IOS และ Android โดยกทม.ได้เปิดทดลองให้บริการภายในศูนย์ BFC ของสำนักงานเขตที่มีความพร้อมมาตั้งแต่เดือนพ.ค.62 ก็มีทั้งคำติ และคำชมครับ ซึ่งกทม.ได้น้อมรับและนำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

แม้กทม.จะพัฒนาให้มีระบบจองคิวออนไลน์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการให้บริการของสำนักงานเขต ซึ่งอาจจะสะดวกสบายสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการเวลาและวางแผนการเดินทาง แต่สำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้นัดหมายหรือจองคิวล่วงหน้า ก็ยังสามารถมาใช้บริการงานทะเบียนและงานบริการต่างๆ ได้ตามปกติครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ