NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 สิงหาคม 2563 : 15:01 น.

.

กทม.ยังคงเดินหน้าปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน “โครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา" เพื่อทวงคืนผืนดินและฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลในพื้นที่เขตบางขุนเทียนแห่งเดียวของกรุงเทพมหานครที่สูญหายจากปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลไปกว่า 3,000 ไร่ ให้ฟื้นกลับคืนมา รวมถึงเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งอาหารตามธรรมชาติอย่างยั่งยืน ตลอดจนแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่จะช่วยสร้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนต่อไป

สำหรับโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชา ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 ปัจจุบันสามารถปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ซึ่งเป็นพืชน้ำพื้นถิ่นได้แล้ว 220 ไร่ อาจจะดูน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนป่าชายเลนที่เสียหายไป ก็เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพดิน น้ำ คลื่นและลมทะเลครับ ซึ่งบางแปลงปลูกนั้นต้นโกงกางมีความสมบูรณ์และเจริญเติบโตอย่างดี แต่บางพื้นที่ก็ได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหน้าทะเลจะประสบกับปัญหาคลื่นลมแรง อุณหภูมิของดินและน้ำมีความร้อนค่อนข้างสูง ทำให้อัตราการรอดของต้นไม้มีน้อยมาก แต่เราก็ไม่ท้อครับ พยายามหาทุกวิธีที่จะทำให้ต้นกล้าโกงกางอยู่รอดและเติบโตให้ได้ เพื่อช่วยดักตะกอนดินและสร้างเป็นผืนดินขึ้นมาใหม่ จนถึงขณะนี้มีตะกอนดินเพิ่มแล้ว 20-85 เซนติเมตรครับ

ที่ผ่านมา กทม.ได้ดำเนินการแก้ไขโดยการปักเสาไฟฟ้าปิดกั้นคลื่นหน้าแนวไม้ไผ่ และปักแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่น เพื่อป้องกันการกัดเซาะจากคลื่นทะเล อีกทั้งกำลังทดลองปลูกต้นกล้าโกงกางในกระบอกไม้ไผ่เพื่อเป็นเกราะป้องกันโคนและราก นอกจากนี้ยังได้หารือถึงแนวทางในการนำดินจากการขุดลอกของกรมเจ้าท่ามาถมเพื่อพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนเพิ่มเติมอีกด้วย ผมเชื่อว่าที่นี่จะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ในการปลูกป่าชายเลนในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลายโดยไม่กระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงยังมีเทคนิคการปลูกและบำรุงรักษาให้ต้นโกงกางสามารถรอดและเจริญเติบโตได้อย่างดีด้วยครับ

กทม.ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ที่สนับสนุนและสมทบทุนโครงการปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน ซึ่งเงินเหล่านี้เรานำมาใช้ในการบริหารจัดการโครงการฯ เช่น การจ้างแรงงานในพื้นที่เพื่อเพาะพันธุ์และบำรุงรักษาต้นกล้าโกงกาง การกำจัดเพรียงทะเลที่มาเกาะกินต้นอ่อน การจัดทำแนวกันคลื่นด้วยการปักเสาไฟฟ้ากันคลื่นทะเลและการปักแนวไม่ไผ่กันคลื่น ตลอดจนการซ่อมแซมแนวกันคลื่นที่ชำรุด เรียกได้ว่าทำทุกวิถีทางเพื่อให้ต้นโกงกางอยู่รอด สามารถเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรง ส่งผลให้เกิดการยึดเกาะของตะกอนและการทับถมของดินเพิ่มเติมจนกลายเป็นผืนดินป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป

ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปลูกป่าชายเลนชายทะเลบางขุนเทียน ในโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โดยบริจาคเงินผ่านบัญชี “มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2 เลขที่บัญชี 986-6-52839-1

สำหรับหน่วยงาน บริษัท หรือชมรมที่ต้องการร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา โทร. 06 2821 6984 หรือโทร. 0 2415 0138 ครับ

กองบรรณาธิการ M2F

ข่าวเด่น

ชวนเที่ยวงาน'หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี'

ททท.จับมือนครศรีธรรมราช, วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) ร่วมกันจัดงาน“หรอยแรง แหล่งใต้ @นครศรี” 3 วันเต็ม 7-9 ก.ค.เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวของ 14 จังหวัดภาคใต้ตามนโยบายภาครัฐ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

รมว.พัฒนาสังคมฯ ลั่นประเทศไทยพร้อมสนับสนุนกรอบแนวคิดของ UN - Habitat ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งด้านที่อยู่อาศัย อาหาร และยารักษาโรค รวมทั้งเสนอไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม WUF ในปี 2030

สสส.ร่วมสร้างชุมชนสุขภาพดีให้คนไทย

สสส.จับมือ สธ.-สช.-สปสช.-องค์กรวิชาชีพ สถาบันการศึกษา ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างชุมชนสุขภาพดีลดความเหลื่อมล้ำ ให้คนไทยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึง

'จุติ'ชูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีโลก WUF 11

รมว.พัฒนาสังคมฯร่วมประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีชูความเสมอภาคด้านที่อยู่อาศัยของคนไทยด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการประชุมที่อยู่อาศัยโลกที่โปแลนด์

ข่าวที่น่าสนใจ