MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

17 ธันวาคม 2561 : 08:34 น.

นักวิชาการออกโรงเตือน เศรษฐกิจปีหน้าอ่วม 10 อาชีพเข้าสู่ภาวะเสี่ยงตกงานสูง

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ม.รังสิต เปิดเผยว่า สภาพเศรษฐกิจในปีหน้าอาจจะส่งผลให้ 10 ธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งมีอัตราการเติบโตต่ำ ตกอยู่ในสถานะความเสี่ยงสูง และจะมีการเลิกจ้างพนักงานเพิ่มเติมจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ ประกอบด้วย 1. เครือข่ายสาขาสถาบันการเงิน 2.ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหรือการให้เช่า CD DVD 3.ธุรกิจอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางและปาล์มน้ำมัน 4.สถานศึกษาเอกชน 5.ธุรกิจร้านค้าแบบดั้งเดิม 6.ธุรกิจให้บริการโทรศัพท์พื้นฐานและธุรกิจร้านอินเทอร์เน็ต 7.ธุรกิจหัตถกรรมและเฟอร์นิเจอร์ไม้ 8.อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องหนัง 9.ธุรกิจอุตสาหกรรมทีวี ทีวีดิจิทัล เคเบิลทีวี สื่อสิ่งพิมพ์และสำนักพิมพ์ต่างๆ และ 10.เครือข่ายห้างสรรพสินค้า

นอกจากนี้ กรณีที่หอการค้าสำรวจพบว่า หนี้เฉลี่ยครัวเรือนปรับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยมูลค่าหนี้อยู่ที่ 3.16 แสนบาท/ครัวเรือน กรณีดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดความอ่อนไหวในเรื่องความสามารถ ในการผ่อนชำระมากยิ่งขึ้น เพราะทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น หากดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้น การก่อหนี้เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรประเภทบ้าน รถยนต์ การลงทุนกู้เพื่อประกอบกิจการ อาจจะชะลอตัวลง เพราะต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้น

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า จากการประเมินยอดหนี้ครัวเรือนโดยรวมมีมากกว่า 12 ล้านล้านบาท อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจการเงินในอนาคตได้ ซึ่งการทำให้รายได้ของประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อลดการก่อหนี้เพื่อนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จะเป็นการแก้ปัญหาความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนได้มีประสิทธิภาพมากกว่า การดำเนินนโยบายเข้มงวดทางการเงิน สำหรับประชาชนในระดับฐานรากนั้นผู้ใช้แรงงานควรได้รับการปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มเติม

ข่าวเด่น

สป.มท.คว้ารางวัลเลิศรัฐเดินหน้าสู่องค์การคุณภาพ

สป.มหาดไทยได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า ประจำปี พ.ศ. 2564 ย้ำการยกระดับการพัฒนาสู่องค์การคุณภาพ

ข่าวที่น่าสนใจ