MONEY

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 กุมภาพันธ์ 2565 : 18:27 น.

พาณิชย์ฯปทุมธานี โชว์ศักยภาพสินค้าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ยอดขายมากกว่า 50 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล พร้อมด้วยนายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายพงศ์สุธี สุขศิริ พาณิชย์จังหวัดนครปฐม นางสาวนิพทธา จันย่อง พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี นายสาธิต กล่อมสวัสดิ์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ นายพงษ์เทพ รุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดปทุมธานี นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดปทุมธานี นางธนินท์พรรณ ภววัฒนานุสรณ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี นายสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานี นายเชาวลิต ครองสิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางสุดาลักษ์ ชินวิรารัฒน์ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับทั้ง 4 จังหวัด รวมถึงนักธุรกิจทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เข้ามาเจรจาการค้า เข้าร่วมพิธีเปิดงานฯ

นายวีระพงศ์ สืบค้า พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผย การจัดงาน “Local Market วิถีชุมชน คนใกล้กรุง” ในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ซึ่งกลุ่มภาคกลางปริมณฑล ประกอบไปด้วย จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการและนครปฐม ภายใต้โครงการ ร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากที่เป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของประเทศ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กระทรวงพาณิชย์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเพื่อสร้างขีดความสามารถ ในการแข่งขันผู้ประกอบการ

อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพความพร้อมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น และช่วยให้ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตมีโอกาสเข้าถึงช่องทางการตลาด มีการเชื่อมโยงตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยเน้นการส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน การจัดเจรจาธุรกิจการค้ากับผู้ประกอบการรายใหญ่ ผู้ส่งออก และผู้นำเข้าในต่างประเทศ เพื่อให้เกิดมูลค่าการค้าที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยั่งยืนต่อไป

สำหรับงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีการคัดสรรสินค้าชุมชนเด่น สินค้าไฮไลท์ นำมาออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวน 30 คูหา อาทิ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ข้าวหอมปทุมพรีเมี่ยม มาตรฐาน Organic กล้วยหอมทองปทุม มาตรฐาน Global GAP จากจังหวัดปทุมธานี ส้มโอนครชัยศรี จากจังหวัดนครปฐม ปลาสลิดบางบ่อ จากจังหวัดสมุทรปราการ เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จากจังหวัดนนทบุรี รวมถึงผลิตภัณฑ์เด่นอื่นๆ อาทิ ของใช้ของตกแต่งบ้านจากแร่ดีบุก เครื่องประดับลงยาแบบโบราณ รวมไปถึงเสื้อผ้า และอาหารอร่อยหลากหลายเมนู และมีการจัดจุดแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

อย่างไรก็ตาม ในวันนี้มีคู่ค้าที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขายกันแล้วอย่างน้อย 5 คู่ อาทิ- บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ห้างสรรพสินค้า Tops Market) กับ วิสาหกิจชุมชนส้มโอมณฑลนครชัยศรี ตกลงซื้อขายผลผลิตส้มโอนครชัยศรี ปริมาณ 40 ตัน- บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (ห้างสรรพสินค้า Tops Market) กับ วิสาหกิจชุมชนส้มโอมณฑลนครชัยศรี ตกลงซื้อขายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ ปริมาณ 50 ตัน- บริษัท ชายแดน อิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ต จำกัด กับ บริษัท เอส.พี.เอส. ฟรุ๊ตส์ จำกัด ตกลงซื้อขายผลผลิตกล้วยหอมทองปทุม ปริมาณ 1,000 ตัน - บริษัท เค. เอฟ. อิมพอร์ต-เอกซ์พอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด กับ วิสาหกิจชุมชนส้มโอมณฑลนครชัยศรี ตกลงซื้อขายผลผลิตส้มโอนครชัยศรี ปริมาณ 300 ตัน - บริษัท ไทยอีซี่ เอ็กซ์เพรส จำกัด กับ บริษัท บ้านเพลิน ฟู้ด จำกัด ตกลงซื้อขาย ผลไม้แปรรูป ปริมาณ 2 ตัน โดยเกิดมูลค่าการซื้อขายในงานรวมมากกว่า 50 ล้านบาท

ข่าวเด่น

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

The 1 Insight เผยกลยุทธ์มัดใจ Silver Spenders วัยเก๋าพร้อมเปย์ ชี้ทางรอดแบรนด์ยุค Complete Aged Society พร้อมเทรนด์เด่น Self-Indulgence & Health Enthusiast

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

นายฉี ชิง-ฟู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) (ที่ 3 จากขวา) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อจำนวน 1,950 ล้านบาท แก่กลุ่มบริษัท ที ที เอส พลาสติก

ข่าวที่น่าสนใจ