THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

15 มีนาคม 2565 : 15:50 น.

สุรินทร์-พ่อเมืองช้างมอบลายผ้าพระราชทาน"ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา"แก่หัวหน้าส่วนราชการกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 17 อำเภอ 74 กลุ่ม จำนวน 91 รายเพื่อไปต่อยอด

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นางจันทร์เพ็ญ กิติภัทย์พิบูลย์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" พร้อมมอบเอกสารอ้างอิงสำหรับลายผ้าพระราชทานให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 8 หน่วยงาน และ นายอำเภอพร้อมคู่สมรส ผู้แทนผู้ประกอบการผ้าทอจังหวัดสุรินทร์จากทั้ง 17 อำเภอ จำนวน 74 กลุ่ม รวม 91 ราย

นายสุวพงศ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ทรงพระราชทานแบบลายผ้า "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา” ให้จังหวัดต่างๆทั่วประเทศผ่านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่างทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค นำไปทอผ้า ผลิตผ้าตามอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยทรงออกแบบผ้าลายพระราชทาน "ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา" โดยได้รับแรงบันดาลพระทัยจาก "ผ้าขิดลายสมเด็จ" ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงพระราชทานแก่ราษฎร อันเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย

ทั้งนี้ ในลวดลายผ้าแต่ละลวดลายแฝงไปด้วยความหมายที่มีความลึกซึ้ง แสดงถึงความตั้งพระทัยมั่นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของสมเด็จย่าของพระองค์ ในการฟื้นฟูภูมิปัญญาผ้าไทยให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป ได้แก่“ลาย S ที่ท้องผ้า” หมายถึง สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาผ้าไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงออกแบบให้เว้นช่องว่างไว้ เพื่อให้ราษฎรได้ร่วมถักทอลวดลายของตนเองลงในช่องว่าง เป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากแต่ละท้องถิ่น โดยลายขิดที่เป็นกรอบล้อมรอบตัว S หมายถึงความจงรักภักดีที่ชาวไทยมีต่อพระบรมราชจักรีวงค์ “ลายเชิงผ้ารูปหัวใจ” หมายถึง ความรักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อปวงชนชาวไทย

สำหรับ “ลาย S ประกอบกับลายขิดที่เชิงผ้า” หมายถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาทรงปรารถนาให้คนไทยอยู่ดีมีสุข “ลายต้นสนที่เชิงผ้า” หมายถึง พระดำริในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ของโครงการศิลปาชีพฯ ลายต้นสนนี้เป็นลวดลายพื้นถิ่นที่ถักทออยู่บนผืนผ้าของบ้านนาหว้า จ.นครพนม ที่ซึ่งเป็นจุดกำเนิดโครงการศิลปาชีพฯ

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ