THAI NEWS

20 มีนาคม 2565 : 12:13 น.

ลูกสาว"ทักษิณ ชินวัตร"ประกาศจะหาสมาชิกพรรคเพื่อไทยให้ได้ 14 ล้านเสียงให้ชนะการเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ ลั่นระบบเผด็จการต้องหมดไป

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม พรรคเพื่อไทย ขึ้นเวที “ครอบครัวเพื่อไทย : บ้านหลังใหญ่ หัวใจเดิม” ที่จังหวัดอุดรธานี ขอบคุณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มอบตำแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยให้ หลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อย้อนดูแล้วก็ทำให้น้ำตาจะไหล ขณะนั้นยังไม่มีส่วนร่วมในพรรคการเมืองก็สัมผัสได้ว่าเส้นทางการเมืองเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายมีอุปสรรคมากมายเต็มไปหมด แม้ไม่ได้เข้ามาการเมืองก็ได้รับผลกระทบโดยตรง วันนี้พรรคเพื่อไทยฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายระหว่างทางมีคนตกหล่นหายไปบ้าง เพื่อไปหาบ้านใหม่ที่รู้สึกว่าอาจจะปลอดภัยกว่า หรือบางคนอาจจะทนบาดแผลความเจ็บปวดไม่ไหว แต่ก็ยังมีหลายคนที่ยังพร้อมจะต่อสู้ไปด้วยกัน ตนเองขอบคุณทุกคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้

ทั้งนี้ ตลอด 23 ปี บนเส้นทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยประสบการณ์ถือเป็นต้นทุนสำคัญที่สุดที่มี และขอพูดด้วยความภาคภูมิใจว่ามีประสบการณ์มากกว่าพรรคการเมืองอื่น เพราะเคยเป็นรัฐบาลที่ผลิตนโยบายที่สามารถทำให้สำเร็จได้ เป็นพรรคการเมืองที่สามารถจัดตั้งรัฐบาลเพียงพรรคเดียวและสามารถอยู่ครบวาระได้และหลังจากครบวาระก็ยังสามารถได้รับชัยชนะอีกแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดบ้าง ถือเป็นประสบการณ์ให้เรียนรู้และปรับปรุงเพื่อทำให้ปัจจุบันและอนาคตดีกว่าที่ผ่านมา

น.ส.แพรทองธารกล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่พรรคเพื่อไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวให้ทันกับความต้องการของประชาชนที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้ดีกว่าเดิมจะไม่มีทางลืมประชาชนรากหญ้าที่สนับสนุนมาตั้งแต่ไทยรักไทยจนถึงวันนี้ยังตระหนักถึงความทุกข์ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสมอตอนนี้ฤดูกาลของต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้มาถึงแล้วจะต้องอยู่อย่างแข็งแกร่งและอยู่รอดเพื่อเป็นความหวังของประชาชน พรรคเพื่อไทยมีนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกมากมายรอเพียงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น เพราะเป้าหมายคือจะต้องชนะการเลือกตั้งเท่านั้น เพื่อทำให้ระบบเผด็จการต้องหมดไป

"พรรคเพื่อไทยจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อผลักดันนโยบายให้ประเทศชาติเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าพรรคเพื่อไทยไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้นโยบายจะดีแค่ไหนก็ตามจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ แต่การจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชน จึงอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย จึงเป็นที่มาของโครงการครอบครัวเพื่อถ่ายบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม และตั้งเป้าได้สมาชิกพรรค 14 เสียงคนเข้าเดิมกับที่เคยทำไว้สูงสุด"แต่การจะบรรลุเป้าหมายได้ต้องอาศัยการสนับสนุนจากประชาชน จึงอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วม มาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย จึงเป็นที่มาของโครงการครอบครัวเพื่อถ่ายบ้านหลังใหญ่หัวใจเดิม และตั้งเป้าได้สมาชิกพรรค 14 เสียงคนเข้าเดิมกับที่เคยทำไว้สูงสุด"น.ส.แพรทองธารกล่าว

น.พ.แพรทองธาร กล่าวย้ำว่า บ้านหลังใหญ่หลังนี้จะขอต้อนรับทุกท่านด้วยหัวใจดวงเดิม ไม่ว่าท่านจะอยู่กับเรามานานแล้ว หรือเพิ่งเข้ามาอยู่ก็ตาม  เราจะอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัว จะสู้ด้วยกันอย่างเข้มแข็ง เราจะไม่ทิ้งกันค่ะ 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ