THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 มีนาคม 2565 : 19:30 น.

เชียงใหม่-นายอำเภอสันกำแพงเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 4 ไต ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทเขิน ไทยอง ไทลื้อ และไทใหญ่มีกลุ่มชาติพันธุ์ 3 อำเภอเข้าร่วม

นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรม 4 ไต สินค้าชุมชน ตลาดชุมชน คนเดินถนน (กาดจาวเขิน) จัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลสันกำแพง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ชุมชนไทเขินบ้านสันก้างปลา ต.ทรายมูล โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนบ้านสันก้างปลาเป็นชุมชนต้นแบบ ในการนำร่องส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทเขิน ไทยอง ไทลื้อ และไทใหญ่ โดยมี 8 ชุมชนชาวไต (ไท) จาก 3 อำเภอ คือ อ.สันกำแพง อ.ดอยสะเก็ด อ.สันป่าตอง เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรม 4 ไต ณ บริเวณชุมชนบ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดให้มีขบวนแห่วัฒนธรรม 4 ไต สุดอลังการ นิทรรศการความเป็นมาของชาวไต การออกร้านของกลุ่มชาติพันธุ์ กาดหมั้ว พร้อมทั้งการรับประทานขันโตก พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาวไตทั้ง 4 ไต โดยสถานที่จัดงานอยู่บริเวณชุมชนบ้านสันก้างปลา หมู่ 6 ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง หลังจากนี้ถนนเส้นที่จัดงานนี้ จะเปิดเป็นถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ซึ่งจะเป็นถนนคนเดินอีกเส้นของ อ.สันกำแพง จากเดิมที่จัดทุกวันเสาร์ บริเวณถนนข่วงวัฒนธรรม นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ อ.สันกำแพง

สำหรับ การจัดงานดังกล่าวถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีประชาชน นักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัด สื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งอ.สันกำแพงได้เตรียมพร้อมที่จะเปิดเมืองเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสีฟ้าตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะเปิดเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสีฟ้าทั้งจังหวัด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ