THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

25 เมษายน 2565 : 13:55 น.

พิษณุโลก-ชาวบ้านกร่างกว่า 100 คน บุกศาลากลางจังหวัดคัดค้านไม่เอาโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อัดยับทำประชาพิจารณ์ไม่โปร่งใสรวบรัดไม่มีธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 25 เมษายน นายจรวย ดีแล้ว ส.จ.พิษณุโลก ในฐานะแกนนำประธานอนุรักษ์บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านบ้านกร่างจำนวนกว่า 100 คน เดินทางยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ 9.9 เมกะวัตต์ เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่หวั่นได้รับผลกระทบทางด้านต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าขยะ ประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่ยืนยันว่าการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมีการทำประชาคมหรือประชาวิจารณ์จากชาวบ้าน

นายจรวย กล่าวว่า ตามที่อบต.บ้านกร่าง มีความประสงค์ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าระบบปิด ตามโครงการบริหารและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานไฟฟ้าระบบปิด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ พื้นที่ตั้งโครงการคือ หมู่ที่ 6 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง ซึ่งดำเนินการในลักษณะร่วมทุนโดย อบต.บ้านกร่าง เป็นผู้ดำเนินโครงการแล้วให้เอกชนที่เข้ามารับโครงการเป็นผู้ลงทุน หลังจากที่มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น และประชาสัมพันธ์โครงการฯ มีการจัดประชุมกันในวันที่ 25 กันยายน 2561 ขณะนั้นถูกคัดค้านโดยประชาชนในพื้นที่ของกลุ่มอนุรักษ์บ้านกร่าง โดยตัวแทนราษฎรยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัด และแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อคัดค้านราษฎรในพื้นที่คิดว่าโครงการนี้ต้องไม่เกิดขึ้นในพื้นที่อีกแล้ว

ทั้งนี้ ต่อมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 อบต.บ้านกร่าง ได้มีประกาศ  เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับโครงการกำจัดขยะมูลฝอย เพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า  ซึ่งอบต.บ้านกร่าง เป็นผู้ดำเนินการโครงการทั้งหมดในทุกหมู่บ้าน ที่อยู่ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร รวม 6 หมู่บ้าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้เหตุผลว่า เป็นการดำเนินการตามนโยบายต่อเนื่อง โดยมีการแจกแบบสำรวจความคิดเห็นประชาชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อตอบแบบสอบถามเป็นรายบุคคลในการรับฟังความคิดเห็น การดำเนินงานของโครงการเป็นไปอย่างเร่งด่วนโดยอ้างว่าเป็นภารกิจของภาครัฐในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยตามหนังสือของกระทรวงมหาดไทย

นายจรวจ กล่าวว่า กลุ่มอนุรักษ์บ้านกร่างขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะตามโครงการนี้ เพราะเห็นว่าการดำเนินการไม่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล และมีความไม่ถูกต้อง กลุ่มอนุรักษ์บ้านกร่าง จึงขอให้ผู้มีอำนาจ พิจารณายับยั้งโครงการดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่อีก จนกว่าการดำเนินการจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ครบถ้วนถูกต้องโปร่งใส

อย่างไรก็ตาม นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ออกมาพบพูดคุยกับแกนนำพร้อมรับหนังสือคัดค้านจากกลุ่มผู้ชุมนุม ก่อนจะนำเรื่องเข้าประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป โดยกลุ่มผู้ชุมนุมพึงพอใจก่อนจะแยกย้ายกันกลับในที่สุด

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ