THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

28 เมษายน 2565 : 17:09 น.

พ่อเมืองสุโขทัย เชิญชวนประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 27 เมษายน ที่ อาคารเรือนไทย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อเพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับ ในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โดยให้จังหวัดเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด ร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัด จำนวน 90 ตัว โดยให้มีขนาดและสีแตกต่างกันตามความเหมาะสม และจัดส่งผีเสื้อประดิษฐ์ ให้กระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ จังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย นำโดย นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย ประสานภาคีเครือข่าย ในการดำเนินการ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง ได้จัดทำแพทเทิร์นผีเสื้อประดิษฐ์ หลากหลายรูปแบบเป็นตัวอย่าง และในวันนี้ได้มีการสาธิตแก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา องค์กรสตรี เพื่อนำไปขยายผลต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ