THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

03 พฤษภาคม 2565 : 18:02 น.

ตราด-เกษตรกรพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามถูกฝังดินในไร่ขณะปรับพื้นที่ปลูกทุเรียน แจ้งเจ้าหน้าที่ EOD เข้าเก็บกู้เพื่อทำลายทิ้ง คาดเป็นอาวุธสมัยสงครามเขมรแดงนำมาฝังไว้

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) รายงานว่า ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 1 (บ่อไร่/ชค.ทพ.นย.1) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด (EOD) จากหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือ (นปท.ทร./นปท.2) และนายธนะสิทธิ์ โชติธนะสุพัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ร่วมกันตรวจสอบ และเก็บกู้วัตถุระเบิด บริเวณเนินเขาในพื้นที่ทำกินของ นายวิโรจน์ มุขเลิศ หมู่ที่ 7 บ้านทับทิมสยาม 01 ต.ด่านชุมพล อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งกำลังปรับพื้นที่ทำโขดดินเพื่อปลูกทุเรียน แล้วขุดพบวัตถุระเบิดและอาวุธสงครามจำนวนมาก

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ปรากฏว่าเป็นลูกระเบิด RPG 2 จำนวน 16 นัด ลูกกระสุน ปรส. ขนาด 82 มิลลิเมตรจำนวน 43 นัด ทุ่นระเบิดชนิด POM - Z (ฝักข้าวโพด) จำนวน 1 ลูก และทุ่นระเบิด ชนิด PP-MI-SR จำนวน 1 ลูก จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายและคัดแยกออกจากหลุมนำมารวมไว้ พร้อมการทำเครื่องหมายเพื่อป้องกันอันตราย จากนั้น เจ้าหน้าที่ EOD ได้ปรึกษากับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 เพื่อพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำลายวัตถุระเบิดดังกล่าว พร้อมทั้งให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับประชาขนในพื้นที่ได้รับทราบว่าจะมีการทำลายวัตถุระเบิดในพื้นที่ เพื่อถึงป้องกันการเข้าใจผิดเมื่อได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้น ตลอดการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับ วัตถุระเบิดและอาวุธสงครามที่ขุดพบมีสภาพผุขึ้นสนิมและเก่า เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากสมัยสงครามเขมรแดง ซึ่งในพื้นที่ จ.ตราด มักจะพบโดยเกษตรกรที่ทำกินอยู่บริเวณชายเขาบรรทัด อันเป็นบริเวณที่ทหารเขมรแดงต้องถอยล่นลงมาลักลอบอาศัยอยู่ เพราะถูกทหารเวียดนามและทหารรัฐบาลกัมพูชาโจมตีรุกไล่ลงมาจากเทือกเขาบรรทัด ในขณะที่ถูกทหารไทยผลักดันไม่ให้รุกล้ำอธิปไตยเข้ามาในไทยเช่นกัน ทหารเขมรแดงบางส่วนอาจนำอาวุธประจำกาย/หน่วยฝั่งดินไว้ แล้วหลบหนีการสู้รบโดยเข้าไปปะปนกับประชาชนชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามข้ามเทือกเขาบรรทัดเข้ามาในจ.ตราด ตลอดแนวชายแดน โดยระเบิดที่ตรวจพบแม้จะมีสภาพเก่าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ยังสามารถเกิดการระเบิดได้ ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ EOD จึงใช้วิธีทำลายทิ้งในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายเกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนย้าย

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ