THAI NEWS

04 พฤษภาคม 2565 : 15:14 น.

ภูเก็ต-สาธารณสุขจังหวัดเปิดตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในพื้นที่ลดลงมากติดต่อกันหลายวันตามเกณฑ์เข้าสู่โรคประจำถิ่น พร้อมตีปี๊บให้ผู้ยังไม่ฉีดวัคซีนครบโดส 3 เข็มเข้ารับบริการ

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ในจ.ภูเก็ต ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่ำกว่า 100 คน มาประมาณ 10 วันติดต่อกันแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 39 คน ไม่มีผู้เสียชีวิต ไม่มีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่างประเทศที่เข้ามาเพราะได้ยกเลิกการคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาแล้ว จะดูเพียงฉีดวัคซีนครบ และ มีประกันชีวิต สามารถเดินทางเข้าประเทศได้

ทั้งนี้ เมื่อจำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างชัดเจนจำนวนผู้ฉีดวัคซีนมีมากขึ้น ขณะนี้อยู่ในช่วงที่ประเทศไทยเตรียมตัวเข้าสู่โรคประจำถิ่น การจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นต้องมีอัตราตายที่น้อยกว่า 0.1% ติดต่อกัน 2 อาทิตย์ ต้องมีเปอร์เซนต์การฉีดวัคซีนครอบคลุมเกิน 60% ให้ความสำคัญกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ควรเกิน 60%เช่นกัน

ทั้งนี้ ถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ในจ.ภูเก็ต ช่วงนี้ มีผู้ป่วยน้อยลงเตรียมพร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น เกณฑ์ต่างๆของจ.ภูเก็ต ตายน้อยกว่า 0.1% ติดต่อกัน 2 อาทิตย์แล้ว การฉีดวัคซีนครบหมายความว่า 3 เข็ม เกิน 60% ในขณะนี้จ.ภูเก็ต ได้ฉีดวัคซีน เกิน 60 %แล้ว โดย ฉีดเข็มที่ 1 ได้ 94 % เข็ม 2 ได้ 89 % เข็ม 3 ฉีดได้ 67 % เข็ม 4 ได้ 38 % ในกลุ่มย่อยผู้สูงอายุ วัคซีนครบ 3 เข็มฉีดได้ 52.69% ต้องฉีดกลุ่มนี้ให้ได้ 60% และให้ความสำคัญกลุ่ม 608 ด้วย ที่ผ่านมา ผู้ที่เสียชีวิตเป็นกลุ่ม 608 ประมาณ 80-90 % และไม่ฉีดวัคซีน จึงขอเชิญชวนคนที่มีอายุกลุ่ม 60 ปีขึ้นไป เข้ามารับวัคซีนด้วย ส่วนกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงจะมีเจ้าหน้าที่ อสม.เข้าไปฉีดวัคซีนให้ถึงบ้าน และสำหรับกลุ่มนักเรียนจะมีการเข้าไปฉีดวัคซีนให้ที่โรงเรียน มีวัคซีนเพียงพอ 

นพ.กู้ศักดิ์ กล่าวว่าขอให้ประชาชน ดูแลตัวเองตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเข้มข้น และฉีดวัคซีนครบ 3 เข็ม ขอให้สถานประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามที่ได้ปฏิบัติกันมา เพื่อร่วมกันเดินหน้าเศรษฐกิจ ต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ