THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

20 พฤษภาคม 2565 : 21:40 น.

สงขลา-กระทรวงมหาดไทยน้อมนำพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลงพื้นที่ coaching ผู้ประกอบการผ้าไทยจังหวัดปักษ์ใต้ เพื่อสร้างสรรค์ผ้าไทยที่ทันสมัยสร้างมูลค่าเพิ่ม

เมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย (Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา) กิจกรรมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้า และอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย จุดดำเนินการที่ 4 โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผ้าและช่างทอผ้าจากจังหวัดสงขลา นราธิวาส นครศรีธรรมราช ปัตตานี กระบี่ พังงา พัทลุง ยะลา สตูล สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ตรัง และจังหวัดระนอง รวม 60 กลุ่ม ร่วมกิจกรรม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนองแนวพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระองค์ท่านทรงทุ่มเท เสียสละ ด้วยความมุ่งมั่น ในการแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และด้วยทรงมีพระกตเวทิตาคุณอันยิ่งใหญ่ ด้วยการทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการช่วยทำให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่ดีของชีวิตในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยการนำเอาภูมิปัญญา ผ้าไทย ผ้าประจำถิ่น ผ้าอัตลักษณ์ และงานหัตถศิลป์ หัตถกรรมทุกรูปแบบที่ทำจากหนึ่งสมองสองมือ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการขับเคลื่อนโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” โดยเสด็จพระดำเนินลงมาช่วยยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องผู้ประกอบการผ้าไทย และกลุ่ม OTOP ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งมีนัยสำคัญ คือ ทรงช่วยทำให้ทุกสถานที่ที่เสด็จพระดำเนินไปทรงงาน เกิดกระแสสังคมที่ตื่นตัว คึกคัก ในการใช้สินค้าภูมิปัญญาบรรพบุรุษของพวกเราทุกคน อันเป็นเสมือนแสงสว่างที่มาส่องให้งานหัตถศิลป์ หัตถกรรมเกิดความโดดเด่น เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายในหมู่ประชาชน ทั้งนี้เพราะทุกลมหายใจของพระองค์ทรงทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งพวกเราคนไทยทุกคน

“ขณะเดียวกัน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีพระราชปณิธานที่มุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดังใจความตอนหนึ่งของพระราชดำรัส โอกาสเสด็จฯทรงเปิดงานวันสตรีไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ความว่า “…ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรุณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี...” นายสุทธิพงษ์กล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นบุญของพวกเราทุกคนที่พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ไม่ทอดทิ้งพวกเรา ทำให้ได้มีวันนี้ “วันที่ผ้าไทยได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง” เพราะในยุคหนึ่ง คนไทยจะคุ้นชินกับวัฒนธรรมการแต่งกายกระแสนิยมจากต่างประเทศ หรือที่เรียกว่า “5 ย คือ ผมยาว เสื้อยืด กางเกงยีน รองเท้ายาง สะพายย่าม” ทำให้ในขณะนั้น ผ้าไทยกำลังจะสูญหายไปแล้ว แต่ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอุทิศพระกำลังกาย พระสติปัญญา และพระกำลังราชทรัพย์ ทุ่มเทเสียสละให้พวกเรา เป็นที่มาของคำว่า “ขาดทุนคือกำไร” ทรงปรารถนาอยากให้เกษตรกรได้มีรายได้เสริมด้วยพรสวรรค์ที่มือสองมือของคนไทยทำอะไรก็สวยงาม โดยทรงนำผ้าไหมไทยของชาวบ้านมาตัดฉลองพระองค์ และทรงสวมใส่ในทุกวาระโอกาส ทำให้ผ้าไทยกลับมาเฉิดฉายงดงามให้คนไทย และคนทั่วโลกได้สัมผัส ได้เห็น ไดเชยชมอีกครั้งหนึ่ง กอปรกับผู้นำประเทศ คือ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้เป็นผู้นำในการสวมใส่ผ้าไทยในทุกการดำเนินชีวิตประจำวัน ยิ่งทำให้เกิดกระแสค่านิยมการแต่งกายผ้าไทยของคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนในทั่วประเทศ

“ขอให้พวกเราทุกคนเป็นผู้นำในการสวมใส่ผ้าไทยในทุกวัน ทุกโอกาส เพื่อให้สมาชิกในบ้าน ญาติมิตร ได้เกิดกระแสนิยมและสวมใส่กันทุกวัน เพราะนัยสำคัญของพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่พระราชทานนั้น หมายความรวมถึง คนทุกเพศ ทุกวัย ใส่ได้ในทุกโอกาส โดยทรงทำให้ผู้ประกอบการผ้า ช่างทอผ้า ตัดเย็บผ้า ได้รู้จักการออกแบบ การตัดเย็บ ให้ถูกใจคนทุกเพศทุกวัย และถูกวาระโอกาสของงานอย่างเหมาะสม เช่น ชุดทำงาน ชุดท่องเที่ยว ชุดลำลอง เป็นต้น เพื่อให้คนในสังคมได้ฉุกคิดว่า ผ้าอัตลักษณ์ของพวกเราทุกคนสามารถสวมใส่ได้ ซึ่ง “ผ้าไทย” นอกเหนือจากความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้ตกทอดมาให้พวกเราคนไทยที่มีหัวใจของคนที่มีจิตอาสา มีความเสียสละ นึกถึงประโยชน์สุข ประโยชน์ของส่วนรวมของประเทศชาติแล้ว เงินที่จ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ทำให้เรามีเครื่องนุ่งห่มที่สวยงาม ที่ถูกใจ แล้วยังประโยชน์ให้กับคนปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ทอผ้า เย็บผ้า จนถึงคนขายผ้าที่เป็นคนไทย จะได้มีรายได้ไปเลี้ยงดูครอบครัว เงินหมุนเวียนกลับสู่คนในชนบท ในภูมิภาคต่าง ๆ อันเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศอีกด้วย” นายสุทธิพงษ์กล่าว

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระทัยที่แน่วแน่มั่นคงและมุ่งมั่นในการต่อยอดภูมิปัญญาลวดลายผ้าไทยให้มีความทันสมัย เกิดการเพื่มมูลค่าทางเศรษฐกิจครัวเรือน ชุมชน และประเทศชาติ โดยทุกครั้งที่พระองค์ท่านเสด็จเยี่ยมเยียนช่างทอผ้าและผู้ประกอบการผ้าไทย จะทรงให้ความใกล้ชิด เป็นกันเอง ทอดพระเนตรผลงานด้วยความตั้งใจจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพวกเราทุกคน ด้วยทรงมีความรักใคร่เมตตา ทุกครั้งที่ทรงมีพระวินิจฉัย จะทรงช่วยแนะนำด้วยความสุข ส่วนกลุ่มที่ผลงานดีอยู่แล้ว จะทรงพระราชทานคำชมเชย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยจะทรงเน้นย้ำอยู่เสมอว่า “ภูมิปัญญาของพวกเรา สามารถดัดแปลง พัฒนา คิด ริเริ่ม ทั้งในเรื่องรูปแบบ ลวดลาย เทคนิค เช่น การด้นมือ เป็นงานศิลปะที่จะทำให้เกิดการรักษาเนื้อผ้าในประณีตงดงามกว่าการเย็บด้วยจักร และด้วยพระอัจฉริยภาพ ทรงเชื้อเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านผ้า ด้านการออกแบบ Fashionis สมัยใหม่ เช่น หมู อาซาว่า จ๋อม เธียเตอร์ โจ ธนันท์รัฐ โรจน์ อิชชู่ ฟอร์ด กุลวิทย์ เป็นต้น มาเป็นจิตอาสาในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา ด้านการออกแบบลวดลาย การร้องเรียงเรื่องราว (Story) อันเป็นการนำภูมิปัญญามาทำให้เกิดผลงานอันทรงคุณค่า เป็นที่ต้องการของตลาดได้มากขึ้น เพราะผ้าไทยไม่ได้เป็นเพียงความมั่นคงของชาติ แต่เป็นความมั่นคงของคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ รายได้ ของพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ขอให้พวกเราทุกคนได้ช่วยกันระลึกนึกถึงอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่เราสวมใส่ผ้าไทย คุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยจะดีขึ้น และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ประกอบการผ้าไทย และผู้ประกอบการ OTOP ผู้เป็นความหวังในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทย 14 จังหวัดภาคใต้ ทุกท่าน ได้มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการผลิตสร้างสรรค์ผลงานผ้าไทยให้ทันสมัย ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อ เลือกหา เลือกสวมใส่ในทุกโอกาส ดังโครงการพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และขอให้กรมการพัฒนาชุมชน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และทุกหน่วยงานได้ร่วมกันสร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้รู้ว่า เงินทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ได้จับจ่ายซื้อหาผ้าไทยนั้น จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลกับพี่น้องประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ