THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 พฤษภาคม 2565 : 18:12 น.

ผู้ว่าฯปทุมธานีรับมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี 1,999 ตัวทำจากผ้าบาติกลายดอกโสน เพื่อนำไปประดับในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง”เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานกิจกรรมรับมอบผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี 1,999 ตัว เพื่อนำไปประดับในงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พ.อ.วินัย อภัยกุลชร จิตอาสา 904 / รอง ผอ.กอ.รมน.ปท นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นายดรณ์ สมิตะเกษตริน ปลัดจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ กลุ่มผู้นำสตรีจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งมอบ

ทั้งนี้ การประดิษฐผีเสื้อดังกล่าวประดิษฐจากผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดปทุมธานีที่มีลายเป็นเอกลัษณ์ นำมาประดิษฐ์เป็นผีเสื้อหลากสีสัน หลายรูปแบบ หลายขนาด โดยมีขนาดและสีแตกต่างกัน เพื่อส่งมอบต่อให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งการประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ภายใต้ชื่อ "ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation" ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่สะพานผ่านฟ้าลีลาศถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

อย่างไรก็ตาม จะมีการนำผีเสื้อแห่งความจงรักภักดีจากผ้าไทยทั่วทั้งประเทศ ทั้ง 6,840 ตัว จะถูกนำมาประดับตกแต่งต้นไม้โดยรอบบริเวณหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ และตลอดสองฝั่งถนนราชดำเนินกลาง และมีการสาธิต การประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้า รวมทั้งออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์

ขณะที่ ผีเสื้อจากผ้าไทยจำนวนเพิ่มเติม ที่พี่น้องประชาชนในจังหวัดและอำเภอได้ร่วมกันประดิษฐ์ จะได้ถูกนำไปตกแต่งบริเวณศาลากลาง ที่ว่าการอำเภอ และสถานที่ที่จังหวัดกำหนด สำหรับจังหวัดปทุมธานี ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ พัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันประดิษฐ์ผีเสื้อจากผ้าบาติกลายดอกโสน จำนวน 1,999 ตัว เพื่อให้ จังหวัดนำไปส่งมอบต่อให้กระทรวงมหาดไทยต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ