THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

30 พฤษภาคม 2565 : 10:56 น.

นครราชสีมา-นักอนุรักษ์ออกโรงคัดค้านการสร้างสกายวอล์คดูกระทิงบนเขาแผงม้า ยันผิดวัตถุประสงค์เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอีกทั้งเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อม

จากกรณี นายชุณห์ ศิริชัยคีรีโกศล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ.) ได้เสนอแนวคิดที่จะสร้างสกายวอล์ค บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เพื่อเป็นแลนด์มาค์คดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมวิวทิวทัศน์ และส่องดูฝูงกระทิงป่า บริเวณเขาแผงม้า เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ต่อมาก็ได้มีกลุ่มนักอนุรักษ์ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการก่อสร้างสกายวอล์ควังน้ำเขียว ผ่านทางโลกโซเชี่ยลอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม นายณัฐวุฒิ รักษ์กุศล กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เปิดเผยว่า แนวคิดการสร้างสกายวอล์ค บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียวเกิดขึ้นจากนักการเมืองท้องถิ่น ที่ต้องการสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ จึงได้เสนอแนวคิดเหมือนเป็นการโยนหินถามทางประชาชนในพื้นที่ดูก่อน มีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่ในหลักความเป็นจริง พื้นที่ส่องกระทิงเขาแผงม้า ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช การจะสร้างอะไรนั้นก็ต้องได้รับการอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเท่านั้น

ทั้งนี้ การจะอนุญาตก็ต้องพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของพื้นที่ ถ้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ จะมีวัตถุประสงค์อยู่ 3 เรื่องหลัก ได้แก่ เพื่ออนุรักษ์ เพื่อศึกษาวิจัย และเพื่อนันทนาการ แต่เขตห้ามล่าจะมีเพียง 2 เรื่องเท่านั้น คือ เพื่อศึกษาวิจัย และป้องกันคุณภาพพื้นที่ โดยจะไม่มีเรื่องนันทนาการเข้ามาเกี่ยวข้องเลย ดังนั้นถ้าจะเสนอให้สร้างสกายวอล์คในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ถือว่าเป็นการทำผิดวัตถุประสงค์ จะทำไม่ได้เลย เนื่องจากจะทำให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใช่ธรรมชาติยื่นรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากเกินไป อันจะส่งผลต่อการป้องกันคุณภาพชีวิตของสัตว์ป่าได้

"กลุ่มอนุรักษ์เขาใหญ่ ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ เพราะนอกจากจะผิดวัตถุประสงค์ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้ว ยังสร้างความแตกแยกให้เกิดขึ้นในสังคมด้วย เนื่องจากมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยอยากให้สร้าง เพื่อที่จะได้ดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวมากขึ้น ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วย ก็ไม่อยากให้สร้าง เพราะไม่ต้องการให้มีสิ่งปลูกสร้างเข้าไปรุกล้ำพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ทำให้ธรรมชาติเสื่อมโทรมง่าย ถึงอย่างไรก็ตามก็มีบางคนอยากให้สร้างในพื้นที่ของเอกชน ซึ่งก็สามารถทำได้อยู่แล้ว"นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า 

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ