THAI NEWS

17 มีนาคม 2566 : 20:15 น.

MEA ภูมิใจ คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards)

MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ภูมิใจ คว้ารางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ในครั้งที่ 4 รวมทั้งได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ครั้งที่ 7 - 10 ซึ่งสอดคล้องกับค่านิยม CHANGE G : Governance ที่มุ่งมั่นตั้งใจดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมอย่างยั่งยืนของ MEA จนได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งมอบคุณภาพงานบริการที่ดีแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ