THAI NEWS

03 เมษายน 2566 : 11:41 น.

พม. สานพลังเครือข่าย จัดกิจกรรม Gender Fair 2023 ร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ  หนุนนวัตกรรมสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียม

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023” ภายใต้แนวคิด “Innovation for Gender Equality : ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ” เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงานและองค์กรตัวอย่างที่มีนโยบายการดำเนินงานและประกอบกิจการโดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ  เป็นการเปิดพื้นที่ให้ภาคีเครือข่ายนำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่เคารพความแตกต่างหลากหลายทางเพศ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางสังคม เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ อีกทั้งมอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์กรเครือข่ายตัวอย่างด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ จำนวน 17 องค์กร โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  ผู้บริหารกระทรวง พม.  เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตประจำประเทศไทย ผู้บริหาร UN Women UNFPA  สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน ณ  บริเวณลานหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลป์กรุงเทพฯ)

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ขับเคลื่อนภารกิจสำคัญด้านการส่งเสริมบทบาทของสตรี และการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศทั้งภายในและระหว่างประเทศ  อีกทั้งสืบเนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี องค์การสหประชาชาชาติกำหนดให้เป็นวันสตรีสากล เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพสตรีและความเท่าเทียมระหว่างเพศ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ  ตลอดเดือนมีนาคม ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเดือนสตรีสากล และสื่อสารสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศในสังคม  วันนี้ กระทรวง พม. โดย สค. ร่วมกับ UN Women และภาคีเครือข่าย จึงกำหนด “จัดกิจกรรมสานพลังเครือข่ายร่วมขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ : Gender Fair 2023” ภายใต้แนวคิด “Innovation for Gender Equality : ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศ”

นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า นับเป็นเรื่องที่น่ายินดี ปัจจุบันประเทศไทยมีการขับเคลื่อนความเท่าเทียมระหว่างเพศในหลากหลายมิติ โดยทุกภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของความเท่าเทียมระหว่างเพศ และนำไปกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินงานและประกอบกิจการได้ ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหารภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาทั้ง 17 องค์กรเครือข่ายตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่า เราต้องการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อให้สังคมไทยไร้ช่องว่าง อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือไม่ได้มีเพียงเท่านี้ เพราะทุกท่านที่อยู่ ณ ที่แห่งนี้ สามารถมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศได้ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศไทย โดยเราทุกคน ทุกองค์กร ต้องการผลักดันด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ความเท่าเทียมระหว่างเพศจะนำไปสู่การที่จะทำให้ทุกคนนั้นมีความเท่าเทียมกัน และได้รับประโยชน์จากการสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมระหว่างเพศร่วมกัน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงานนี้ มีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ 1) นิทรรศการนำเสนอผลงานจาก 17 องค์กรเครือข่ายตัวอย่าง  2) บูธให้คำปรึกษาสุขภาพเพศ  3) บูธแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าจากองค์กรเครือข่ายส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ  4) Flash mob ภายใต้แนวคิด “Gender Equality for All” โดยมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 5) Gender Talk มุมมองความเท่าเทียม โดยดารานักแสดง ผู้มีชื่อเสียง อาทิ คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์  คุณอั๋น ภูวนาท คุณผลิน  คุณอิสเบลลา เมนิน มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2022  คุณไฮดี้ อแมนด้า เจนเซ่น รองอันดับ 1 มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 คุณหนูดี อรปรียา  เนซ่า มามูดี้ รองอันดับ 3 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022  6) การแสดงแฟชั่นโชว์ I Just Dress Not Just a Fashion โดย คุณซินดี้ สิรินยา การแสดงทิฟฟานี่โชว์สุดอลังการ  และ 7) มินิคอนเสิร์ตจาก ANGLE (แองจี้ ฐิตาชา)

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ