THAI NEWS

02 มิถุนายน 2566 : 17:53 น.

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดประชุมสานเสวนาร่วมกับชุมชน

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี จัดประชุมสานเสวนาร่วมกับชุมชน

นายบุญชัย  ก่อเกียรติพิทักษ์ และนายนเรศ ตันพิชัย  ผู้จัดการทั่วไป พร้อมพนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สาขาโรงงานพระประแดง ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงรายใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้ตราสินค้าหัววัว-คันไถ จัดงานประชุมสานเสวนาร่วมกับชุมชนบริเวณรอบโรงงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานในด้านต่างๆ ข้อมูลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ข้อมูลด้านกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการสร้างความเชื่อมั่น กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทในการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรกับชุมชน

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ