THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

12 กุมภาพันธ์ 2562 : 15:55 น.

เร่งพัฒนาโอทอปเมืองช้างก้าวสู่แชมป์ ดึงสถาบันการศึกษาดังร่วมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.นายสรสาสน์ สีเพ็ง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป โดยมี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้เเทนกลุ่มฯ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เเละเครือข่าย KBO เข้าร่วมณ โรงเเรมทองธารินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

นายสรสาสน์ กล่าวว่า KBO มาจากคำว่า Knowledge Base OTOP หรือ เครือข่ายองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา OTOP ระดับจังหวัดโดยตั้งเป้าหมายร่วมกันว่า ในปี 2562 จ.สุรินทร์จะใช้เครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด พัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ให้สามารถก้าวสู่แชมป์ให้ได้ เนื่องจากจ.สุรินทร์มีทุนเดิมที่สำคัญคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมานานและหลากหลาย ประกอบกับการมีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญอยู่ในจังหวัด คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สามารถประสานนำองค์ความรู้และนวัตกรรม มาสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง

"คณะกรรมการเครือข่าย KBO จังหวัด มีความพร้อมและมีความตั้งใจสูงมากที่จะสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์โอทอป ให้สามารถเป็นตัวเเทนของจังหวัด เพียงขอให้กลุ่มผู้ประกอบการมีความตั้งใจและเป้าหมายที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ของอย่างไม่หยุดยั้ง เชื่อมั่นว่าโอทอป จ.สุรินทร์จะได้รับการผลักดันไปสู่รางวัลชนะเลิศระดับประเทศได้" พัฒนาการจ.สุรินทร์ กล่าว

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ