THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มีนาคม 2562 : 17:43 น.

กรมการพัฒนาชุมชนชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์โอทอปคุณภาพดีฝีมือคนไทยในราคาที่เป็นธรรม มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาค และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดภูเก็ต” ภายใต้แนวคิด OTOP ทั่วไทยรวมไว้ที่เดียว OTOP One Stop Shopping market ตลาดโอทอปช้อปฟิน อินครบวงจร โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.ภูเก็ต นายกิติพล เวชกุล พัฒนาการจ.ภูเก็ต และประชาชนร่วมคับคั่ง ณ สะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

นายนิสิต กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดงานในระดับภูมิภาค เพื่อสืบสานการใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาด เป็นช่องทางให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ได้เรียนรู้รสนิยมและความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดพื้นที่จัดงานและจังหวัดใกล้เคียงแล้วนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับลูกค้า ตลอดจนได้มีการเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่ายองค์ความรู้จากภูมิปัญญา และนวัตกรรมรวมไปถึงการเปิดช่องทางการตลาดใหม่ๆทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

“ขอชวนเชิญประชาชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับภูมิภาค ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าจากภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดในราคาที่เป็น ธรรม ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าโอทอปคุณภาพดี เป็นการสนับสนุนสินค้าจากฝีมือคนไทย ซึ่งเป็นการก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เป็นการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง”อธิบดีพช.กล่าว

สำหรับงาน “OTOP ภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562 จังหวัดภูเก็ต” กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ถึง 5 ดาวจำนวน 270 บูท และอาหารชวนชิม 38 บูท ตลอดจนการสาธิตกระบวนการนำทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้า OTOP จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย งานจัดถึงวันที่ 19 มี.ค. 2562 ณ ลานสะพานหิน จ.ภูเก็ต

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ