THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

14 มีนาคม 2562 : 19:20 น.

รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม จ.ขอนแก่น สัมผัสวิถีชีวิตแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน(พช.) กระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และเยี่ยมชมวิถีชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านป่าเหลื่อม พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการพัฒนางานชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด โดยมี พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านชุมชนบ้านป่าเหลื่อมให้การต้อนรับ ณ บ้านป่าเหลื่อม ดอนช้าง จ.ขอนแก่น

นายทวีป กล่าวว่า บ้านป่าเหลื่อม เป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียนรู้กระบวนในการทอเสื่อกก นอกจากนี้ยังปราชญ์ชาวบ้านก็มีส่วนร่วมในการทอเสื่อด้วยตัวเอง ส่วนอาหารเด่นประจำถิ่นของบ้านเหลื่อม ส่วนใหญ่เป็นการนำสัตว์น้ำแปรรูป ทั้งปลาแดดเดียว ปลาส้มทอด ลาบปลาตอง ก้อยกุ้ง ก้อยหอยเชอรี่ แกงส้มสายบัว น้ำพริก ผักสดจากชุมชน

สำหรับ แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงคือ “แก่งน้ำต้อน” เป็นการล่องเรือชมบรรยากาศธรรมชาติของแก่งน้ำต้อน ชมวิถีชาวประมงการจับปลา และชมความงามของดอกบัวหลวง ซึ่งการชมวิถีชีวิตช่วงเช้านอกเหนือตักบาตรแล้ว ชาวบ้านจะมีการปล่อยฝูงกระบือ เพื่อไปหากินบริเวณริมแก่ง ชมการสาธิตการไถนาถ่ายรูปเซลฟี่สวยๆได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานกู่แก้วบ้านหัวสระศาสนสถานสร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 18 เป็นจุดถ่ายรูปอีกจุดที่สวยงาม

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ