THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กรกฎาคม 2562 : 19:21 น.

ผู้เข้าประกวด “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019” พร้อมใจรีดนมวัวในกิจกรรมเก็บตัวนอกสถานที่

เมื่อวันที่ 16 ก.ค.ผู้เข้าประกวด “มิสไทยแลนด์เวิลด์ 2019” จำนวน 24 คน ร่วมกิจกรรม ทำปุ๋ยนมวัว / ทำบ้านดิน / รีดนมวัว และชมขั้นตอนการผลิตนมสดพาสเจอร์ไรซ์ ระหว่างเก็บตัวการประกวดทำกิจกรรมในวันที่ 1 จากการเก็บตัวจำนวน 4 วัน ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ