THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

16 กันยายน 2562 : 20:38 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานให้กับผู้สูงอายุ และมอบเครื่องเขียนพระราชทานให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ 16 ก.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ลงพื้นที่จ.ตรังเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเดินทางไปบ้านนางกร่อย บัวแดงดี อายุ 108 ปี บ้านเลขที่ 45 บ้านเกาะบก หมู่ที่ 6 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ทำนา มีบุตรจำนวน 8 คน เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

สำหรับ นางกร่อยเลือกบริโภคอาหารประเภทผัก ปลา ผลไม้ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง รสหวาน ส่วนเกียรติประวัตินางกร่อย เคยได้รับประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่นประจำปี 2545 จากอบต.นาท่ามเหนือ ได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นสุดยอดผู้สูงอายุ 100 ปี สุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2555 จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และได้รับโล่เกียรติคุณการคัดเลือกเป็นสุดยอดผู้สูงอายุสุขภาพดีชีวีมีสุข 100 ปีขึ้นไป ในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุจ.ตรัง

ทั้งนี้ พล.อ.อ.สุบิน อัญเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานมอบให้ ได้สร้างความปลาบปลื้มให้กับนางกร่อย และครอบครัวเป็นอย่างมาก ที่พระองค์มีพระเมตตา

จากนั้นพล.อ.อ.สุบิน เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านคลองเต็ง ต.คลองเต็ง เพื่ออัญเชิญเครื่องเขียนพระราชทานให้กับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 274 คน พร้อมมอบไดอารี่ จำนวน 40 เล่ม ให้กับคณะครู และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองเต็ง และมอบอุปกรณ์กีฬา ชให้กับโรงเรียนบ้านคลองเต็ง จากนั้น ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ที่มารักษาผู้ป่วยและทันตกรรม

นอกจากกนั้น ตรวจเยี่ยมโรงครัวพระราชทานที่ทำอาหารให้กับนักเรียน โดยมณฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งการได้รับพระราชทานเครื่องเขียน การรับมอบอุปกรณ์กีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวันในครั้งนี้ สร้างความดีใจและปลาบปลื้มใจให้กับนักเรียน คณะครู และเจ้าหน้าที่ อย่างหาที่สุดมิได้

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ