THAI NEWS

โดย กองบรรณาธิการ M2F

11 ธันวาคม 2562 : 12:05 น.

นครราชสีมา-ชาวบ้านออกหากบเขียดจำศีลใต้กองฟางหลังเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว นำมาทำเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวเหลือขายได้สร้างอาชีพ

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ชาวบ้านในจ.นครราชสีมา ดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและสิ่งแวดล้อม โดยหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จแล้ว จะพากันออกหาอาหารตามแหล่งธรรมชาติใกล้ตัว เพื่อไว้รับประทานในครัวเรือน และหากเหลือก็จะนำไปขายสร้างรายได้

ยายกี งามสีทา ชาวบ้านในอ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา และเพื่อนบ้านอีก 4-5 คน ได้ชักชวนกันออกหากบเขียดตามท้องทุ่งนา หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว จะเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวพอดี กบเขียดเหล่านี้จะเริ่มขุดรูทำหลุมอยู่ใต้กองฟางที่เกี่ยวข้าวแล้วเพื่อจำศีล ชาวบ้านจึงอาศัยโอกาสนี้ออกหากบเขียดมาเป็นอาหาร หากมีดินนูนๆ ชาวบ้านจะรู้เลยว่า มีกบเขียดอยู่ใต้ดินบริเวณนั้น

ทั้งนี้ เมื่อเปิดดินออก หรือบางทีอาจต้องขุดหลุมลึกลงไปเล็กน้อย จะเห็นตัวกบหรือเขียดซ่อนตัวอยู่ ซึ่งกบและเขียดจะโกยเอาดินมาปิดปากรูไว้ เพื่อเข้าสู่ช่วงจำศีล เมื่อขุดไปเจอจะเคลื่อนไหวช้า ทำให้จับตัวได้ง่าย

อย่างไรก็ตาม ชาวบ้านก็จะจับเอามาประกอบอาหารหลากหลายเมนู ทั้งทอด คั่ว แกง ผัดเผ็ด เลี้ยงสมาชิกในครัวเรือน และหากเหลือก็จะนำไปขายตามหมู่บ้าน กิโลกรัมละ 80-100 บาท ซึ่งจะขายดีมากเพราะกบที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสชาติอร่อยกว่ากบเลี้ยงด้วยหัวอาหารทั่วไป

ข่าวเด่น

ข่าวในประเทศ

ข่าวที่น่าสนใจ